ECFG - Dytter

Op basis van bedrijfsanalyse en informatiememorandum groeifinanciering bij grootbank gearrangeerd.

Datum van de deal: 2019-09-01