Joanknecht - Retail onderneming

Beschrijving

Door middel van onze marktgerichte benadering hebben we in korte tijd diverse potentiële koopkandidaten kunnen benaderen. Vanuit een verkenningsfase hebben we de meest ideale koopkandidaat kunnen selecteren en goede overnamevoorwaarden kunnen bedingen voor opdrachtgever.

Vervolgens zijn we met deze partij in een kort traject door de contract- en due diligencefasen gegaan. In ruim 2,5 maand is het traject tussen eerste contact met deze kandidaat en ondertekening van de koopovereenkomst gerealiseerd.

Joanknecht
  • Beemdstraat 36

    5652 AB Eindhoven