Hulp nodig bij het vinden van een passende adviseur?  Bel 020 303 87 30

NexyZ

M&A met een focus op ICT

We begeleiden u bij trajecten met betrekking tot aan- en verkoop, fusies, overnames, (her)financieringen van ondernemingen, beursgangen en doorstarts. Daarnaast behoort het begeleiden van een totale ‘buy & build’ strategie tot onze aandachtsgebieden.

Ons team stelt op basis van uw waardepropositie een financierings- of informatiememorandum samen en begeleidt het totale proces richting de bank, de investeerder of een mogelijke strategische koper.

We zijn gespecialiseerd in het maken van waardeanalyses van ondernemingen in het kader van bijvoorbeeld een verkoop, fusie of afsplitsing van een deel van de onderneming en maken daarbij gebruik van verschillende waarderingsmethodieken.

Algemene gegevens

NexyZ
E. info@nexyz.nl
W. http://www.nexyz.nl

Teleportboulevard 110
1043EJ Amsterdam