Applicatie m.b.t. 3D-metingen woningen

Met een aanzienlijk marktaandeel in Nederland


Beschrijving

Met name ten behoeve van WOZ-afdelingen van gemeenten, zijn in de markt een aantal (online) applicaties beschikbaar die 3D-metingen van gebouwen (woningen) kunnen uitvoeren. Op basis van BAG-geometrie en hoogtekaarten wordt een berekening gemaakt van de bruto-inhoud en van de vloeroppervlakte. Eén van deze applicaties, met een aanzienlijk marktaandeel in Nederland, wordt ter overname aangeboden. De applicatie vormt een op zichzelf staande en winstgevende activiteit (met o.a. een eigen handelsnaam en administratie), maar is onderdeel van een groter geheel.

Bijzonderheden
De organisatie rondom de applicatie is lean & mean. In de applicatie hoefde de afgelopen jaren niet of nauwelijks meer geïnvesteerd te worden, er is geen personeel werkzaam voor de activiteit en er zijn ook nauwelijks overheadkosten. Alleen de contractuele afspraken met de ontwikkelaar van de applicatie dienen overgenomen te worden.

Locatie
De activiteit is gevestigd in een (gehuurd) kantoorpand in Nederland, aangezien de andere activiteiten van de eigenaar een kantooromgeving behoeven. Maar voor de activiteit is een dergelijke locatie feitelijk niet nodig. Er hoeft derhalve geen huurcontract te worden overgenomen. De activiteit kan zeer eenvoudig worden verplaatst.

Transactievorm
Gezien het feit dat de activiteit onderdeel is van een entiteit die niet wordt overgedragen, betreft het een activa-transactie. Het bedrijf is met name interessant voor strategisch kopende partijen die de applicatie verder willen exploiteren en gebruik willen maken van de mogelijkheden die de applicatie en het klantenbestand bieden. Er is een informatiememorandum aanwezig dat (op basis van een ondertekende geheimhoudingsverklaring) aan geïnteresseerde partijen beschikbaar kan worden gesteld.

Overnamesom
De overnamesom bestaat alleen uit goodwill, aangezien er geen sprake is van over te nemen materiele vaste activabestanddelen.

Reden voor verkoop
De eigenaar wenst deze activiteit over te dragen, aangezien (de markt voor) deze applicatie niet meer aansluit op diens andere activiteiten. Verondersteld wordt dat de applicatie en het bijbehorende klantenbestand voor een andere partij meer toegevoegde waarde zullen vertegenwoordigen.

Omzet

€ 150.000

Winst

EBIT € 133.000

Aantal Fte

1

Regio

Niet locatie gebonden

Sector

IT, online & e-commerce

Type Klanten

B2B

Rechtsvorm

Geen rechtsvorm

Profielnummer

#29443

Online Kerstshow | 3 dec | 15.30 uur

Online Kerstshow

Programma

Kijk donderdag 3 december van 15.30 - 17.00 uur naar de online Kerstshow van Brookz & Dealsuite. De ultieme afsluiting van een bijzonder overnamejaar!

  • Top 10 mooiste MKB-deals
  • Outlook 2021
  • Column Robert De Boeck
  • Lancering Brookz 500
  • Bekendmaking winnaars F&O Awards
Schrijf je in!