Zorgbemiddelaar

Op zoek naar strategische partner

Omzet € 3.800.000

Winst Op aanvraag

Sector Gezondheidszorg & farmacie · Zakelijke dienstverlening

RegioNiet-locatiegebonden

Beschikbaar
FTE 2-5
Rechtsvorm B.V.
Type klanten B2B en B2C
Aangeboden namens
Anoniem

Geverifieerd

Omzet € 3.800.000
FTE 2-5
Beschrijving

Onderneming met uniek businessmodel en veel groeipotentie zoekt strategische partner om haar bestaande positie in de Nederlandse zorgmarkt te verbreden. De onderneming bemiddelt tussen cliënten/opdrachtgevers met de concrete behoefte aan (particuliere) thuiszorg en de goedopgeleide zorgverleners (uitsluitend ZZP'ers). 

Bijzonderheden
Het pallet aan dienstverlening van de zorgverleners loopt van een lage tot een hoge mate van zorgbehoefte. Er wordt rechtstreeks gefactureerd aan de particuliere cliënten/opdrachtgevers. Deze afnemers groep kenmerkt zich door een (ruim) bovenmodale financiële situatie. De onderneming heeft een sterke marktpositie en een actieve commerciële marktbenadering. De onderneming staat aan de vooravond van nieuwe fases in de bedrijfsexploitatie. Opschaling van de huidige activiteiten met een aanvullende verbreding van de bedrijfsactiviteiten moeten worden ingezet. De aanvullende dienstverlening past naadloos bij de huidige dienstverlening en kent eveneens een zeer (financieel) interessant verdienmodel.

Mogelijkheden
Het inspelen op de huidige marktmogelijkheden vanuit de bestaande exploitatie en het dagelijks aansturen van de onderneming geven de ondernemer onvoldoende ruimte om verdere groei snel zelfstandig te realiseren. De ondernemer zoekt hiervoor een strategische partner.

Omzetcijfers
De brutozorg-omzet bedraagt € 3.800.000 in 2021 (stijging van 9% ten opzichte van 2020). Voor 2022 zal een verdere stijging plaatsvinden. De bedrijfseigen netto omzet bedraagt over 2021 € 915.000 (voor 2022 een verwachte organische stijging van minimaal 7%). De bedrijfsresultaten zijn structureel (zeer) positief. Op basis van de huidige bedrijfsactiviteiten bedraagt de EBITDA-marge ruim 34%. (2021) Bij de verdere groei zal niet alleen de brutomarge verbeteren maar ook de EBITDA-marge.

Aangeboden belang en transactievorm
Aangeboden wordt 75% tot 100% van de aandelen van de onderneming. De huidige eigenaar wil (indien gewenst) deels eigenaar blijven van de onderneming en actief bijdragen aan de verdere groei van de onderneming. 

Geschikt voor
De onderneming is interessant voor strategische partijen/investeerders in de zorgmarkt of de uitzendbranche. De huidige positie van de onderneming is een ideale basis om verdere uitbouw en groei verder in gang te zetten waarbij er gezocht wordt naar een kapitaalkrachtige partij om de diverse commerciële marktmogelijkheden verder te gaan benutten en de onderneming naar het volgende niveau te brengen.

Omzet € 3.800.000

Winst Op aanvraag

Sector Gezondheidszorg & farmacie · Zakelijke dienstverlening

RegioNiet-locatiegebonden

Beschikbaar
FTE 2-5
Rechtsvorm B.V.
Type klanten B2B en B2C
Aangeboden namens
Anoniem

Geverifieerd

Omzet € 3.800.000
FTE 2-5