Volledige profiel zien?

Registreer u hier gratis & gemakkelijk


Klik hier om in te loggen

Bureau voor bewindvoering in Gelderland

Men garandeert een professioneel inkomensbeheer en streeft naar een integrale aanpak


Beschrijving

De onderneming (commanditaire vennootschap) is een bureau voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele dat sedert 1-7-2005 opereert.

Bijzonderheden
Men garandeert een professioneel inkomensbeheer en streeft naar een integrale aanpak door een structurele samenwerking met verwijzende en begeleidende instanties. Speerpunten zijn een goede bereikbaarheid, een open en transparante communicatie en goede en duidelijke afspraken, met als credo “afspraak is afspraak”. Met een kleine organisatie van, naast de eigenaar, een 2-tal beschermingsbewindvoerders en 3 assistent bewindvoerders.

De markt
De onderneming richt zich op de markt van de financiële zorgverlening met als productsegment beschermingsbewind. Deze markt bestaat in Nederland uit ca. 235.000 mensen die onder beschermingsbewind staan. Naar schatting ongeveer 2,4 miljoen mensen lopen risico op schulden door het missen van vaardigheden om zelf de financiën te kunnen beheren.

Groeiend
De markt is in die zin stijgend omdat Nederland steeds moeilijker wordt qua wet- en regelgeving en steeds meer mensen dit niet meer kunnen behappen. Neem daarbij de nieuwe Nederlanders en de vergrijzing, dan zal procentueel het aantal potentiële cliënten stijgen. Als trends op de markt vinden schaalvergroting, samenwerking met andere kantoren en ketenpartners plaats en daarnaast is kwaliteitsverbetering aan de orde. De ondernemer zet zich vooral op dit vlak sterk in via de branchevereniging.

Medewerkers
De onderneming beschikt, naast de eigenaar, over een tweetal zeer gekwalificeerde bewindvoerders van, met een goede staat van dienst en daarnaast over een drietal assistent bewindvoerders.

Kerncijfers
De omzet is in de afgelopen jaren gestaag en autonoom gegroeid. De omzet bewoog zich van € 288.000 in 2015 tot € 325.000 in 2019. Het aantal dossiers bedraagt ca. 250.

Reden verkoop
De ondernemer wenst het bedrijf te verkopen omdat hij zich minder een manager voelt dan noodzakelijk is voor een bedrijf in deze fase van ontwikkeling. Hiervoor is een volgende stap noodzakelijk die de ondernemer zichzelf niet ziet doen. Binnen de huidige onderneming zijn er geen geïnteresseerden om de portefeuille over te nemen.

Omzet
€ 325,000
Aantal FTE
2-5
Regio
Midden Nederland
Sector
Zakelijke dienstverlening, Overig
Type klanten
B2C
Profielnummer
#28687