Volledige profiel zien?

Registreer u hier gratis & gemakkelijk


Klik hier om in te loggen

Dierencrematorium in Amsterdam met opstallen en 2,8ha grond

Voor strategische partij of ondernemer


Beschrijving

De onderneming is een huisdierencrematorium met begraafplaats en uitstrooiweide. Ze verzorgt op integere wijze de crematie of het begraven van honden, katten en knaagdieren. Schitterende, parkachtige omgeving. Het betreft een familiebedrijf waarbij door het overlijden van de oorspronkelijke eigenaresse de familie thans tot verkoop wil overgaan.

Bijzonderheden
Het beleid is altijd gericht geweest op schoonheid, integriteit en zorgzaamheid. Geen commerciële benadering, geen actieve benadering van dierenartsen, en geen destructie. Dit heeft er toe geleid dat de omzet in de afgelopen jaren wat is teruggelopen; veel dierenartsenpraktijken zijn onderdeel van grotere ketens geworden, die zelf een destructie-faciliteit hebben. Met een commerciële(re) insteek en met behoud van het huidige karakter moet dit tij te keren zijn. Daarnaast biedt de locatie mogelijkheden tot uitbreiding van bepaalde activiteiten en wellicht in de toekomst wijziging van bestemming. In 2017 is nog fors geïnvesteerd in een nieuwe, enerziezuinige, oven. Met de huidige 4 ovens is er een capaciteit van 13.500 dieren per jaar; deze capaciteit wordt thans voor iets minder dan 50% benut.

Financiën
In de huidige opzet is er met de omzet en een niet-familiesituatie een gezonde EBITDA van 15-20% te behalen, die zeker ruimte biedt voor groei. Er is geen externe financiering en de solvabiliteit ultimo 2018 bedroeg circa 75%, waarbij het vastgoed en de terreinen voor nihil op de balans staan.

Reden voor verkoop
De verkopende aandeelhouders zijn de erfgenamen van de overleden eigenaresse. Zij zijn altijd al in de onderneming werkzaam geweest, maar hebben nu een leeftijd bereikt dat verkoop logisch is.

Aandelen, activa of activiteiten
De onderneming en het vastgoed zijn eigendom van 2 separate BV’s. Het is mogelijk om beide over te nemen, of alleen de activiteiten en daarbij een huurovereenkomst voor de terreinen en het vastgoed aan te gaan.

Terrein
Het terrein heeft een oppervlakte van ca. 2,8ha; de opstallen hebben een gezamenlijke oppervlakte van ca. 1.350m²

Informatiedocument
Na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring is er een informatiedocument beschikbaar, met gedetailleerde financiële en operationele informatie.

Geschikt voor
Deze onderneming is interessant voor strategische kopers/ investeerders in de huisdierenbranche, en tevens interessant voor een ondernemer die hier mogelijkheden ziet om het karakter van de onderneming te behouden en te combineren met een commerciëlere benadering.

Reden voor verkoop
De huidige ondernemer heeft een leeftijd bereikt waarop hij/zij de onderneming wenst te verkopen.

Aangeboden belang
De verkoper wenst het volledige bedrijf (100%) te verkopen.

Transactievorm
De verkopende ondernemer geeft aan open te staan voor zowel 1) een Aandelentransactie als 2) een Activa transactie. Dit ter bespreking in onderling overleg.

Omzet
€ 600,000
Winst
EBITDA € 100,000
Aantal FTE
2-5
Regio
West Nederland
Sector
Overig
Type klanten
B2B en B2C
Profielnummer
#26176
Rechtsvorm
B.V.