Evenementenbureau

Voor muziek, podiumkunsten, bedrijfsevents, congressen en games

Omzet € 1.500.000

Winst EBIT € 200.000

Sector Horeca, toerisme & recreatie · Media, reclame & communicatie

RegioWest-Nederland

Beschikbaar
FTE 2-5
Rechtsvorm B.V.
Type klanten B2B en B2C
Aangeboden namens
Anoniem

Geverifieerd

Omzet € 1.500.000
FTE 2-5
Beschrijving

Het bedrijf exploiteert sinds 2016 een evenementenbureau. Het betreft evenementen op het gebied van muziek, podiumkunsten, bedrijfsevents en bijeenkomsten, conferences, congressen, games en meer. Na een tijdelijke terugval als gevolg van corona is dit dynamische bedrijf weer up-and-running en heeft het prima langlopende contracten afgesloten met gekende partijen.

Bijzonderheden
De omzet in 2022 zal rond de 1 à 1,5 Mio liggen en het resultaat ligt vooralsnog rond de 200k; na een passende managementbeloning; duidelijk stijgende lijn. Het bedrijf heeft twee pitches gewonnen met groot tot enorm potentieel; als deze pitches naar contracten zouden worden geconverteerd (hetgeen naar verwacht rond de jaarwisseling duidelijk wordt) is een upscale van de organisatie nodig om hier invulling aan te geven.

Mogelijkheden
Na de acquisitie en voorbereiding wordt de uitwerking van de events en de lopende contracten doorgeleid naar een gelieerd audiovisueel bedrijf en gelieerd booking office. Deze partijen kunnen wellicht bij een verkoop van het evenementenbureau in nader overeen te komen vorm betrokken worden en bijdragen aan de continuiteit.

De onderneming
De onderneming is gevestigd op een uitzonderlijk mooie locatie die toevoegt aan de commitment van de medewerkers, opdrachtgevers en de algehele uitstralingvan het bureau. Het marktpotentieel is enorm, opdrachtgever heeft hiervoor de basis gelegd; desondanks kiest opdrachtgever voor een andere invulling in zijn leven, hetgeen de reden is voor de voorgenomen verkoop.

Geschikt voor
Gezocht wordt een strategische koper die reeds een positie in de evenementenbranche heeft, of een audivisueel bedrijf dat invulling wenst te geven aan het groeiende aantal events in portfolio van het bedrijf. Verkoper is bereid om onder gepaste voowaarden voor te bepalen tijd aan de organisatie verbonden te blijven in het kader van een goede transitie naar de nieuwe eigenaar van de onderneming.

English text

The company has been operating a event agency since 2016, mainly as to the services around business events and meetings, conferences, congresses, in the field of styling, catering, entertainment, music, and audiovisual. After a temporary setback as a result of Corona, this dynamic company is up and running again and has concluded excellent long-term contracts with known parties.

Particularities
The turnover in 2022 will be around 1 to 1.5 Mio and the result is around 200k; after an appropriate management reward; and at a clear upward trend. The company has won two pitches with a great to huge potential; if these pitches are converted into contracts, which is expected to become clear around the turn of the year, an upscale of the organization is needed to add the relevant substance.

Possibilities
After the acquisition and preparation, the elaboration of the events and the current contracts is outsourced to high-quality fixed suppliers; good ties with these suppliers are maintained. These parties may be involved in a sale of our client's event agency in a form to be agreed upon and contributing to continuity.

The company
The company is located in an exceptionally beautiful international location in that adds to the commitment of the employees, clients and the overall appearance of the agency. The market potential is enormous, the client has laid the foundation for this; nevertheless, the client is opting for a different interpretation in his life, which is the reason for the intended sale.

Suitable for
We are looking for a strategic buyer who already has a position in the event industry, as an event agency, or as an audiovisual company that wishes to give substance to the growing number of events in the portfolio of our client's company. The client is prepared to remain connected to the organization under appropriate conditions for a time to be determined in the context of a good transition to the new owner of the company.

Omzet € 1.500.000

Winst EBIT € 200.000

Sector Horeca, toerisme & recreatie · Media, reclame & communicatie

RegioWest-Nederland

Beschikbaar
FTE 2-5
Rechtsvorm B.V.
Type klanten B2B en B2C
Aangeboden namens
Anoniem

Geverifieerd

Omzet € 1.500.000
FTE 2-5