Fitnessclub (30% aandelenbelang)

Zakenpartner gezocht

30% aandelenbelang aangeboden in fitnessclub. Aandelen aangeboden, neem contact op via Brookz

Omzet € 250.000

Winst EBITDA € 80.000

Sector Horeca, toerisme & recreatie · Overig

RegioLimburg

Beschikbaar
FTE 2-5
Rechtsvorm B.V.
Type klanten B2C
Aangeboden namens
Anoniem

Geverifieerd

Omzet € 250.000
FTE 2-5
Beschrijving

Beginnend ondernemer wenst de komende 5 jaar elk jaar een bestaande fitnessclub over te nemen. Hij is in gesprek voor afronding van de financiering van zijn eerste club in het zuidelijkste puntje van Limburg. De over te nemen onderneming bestaat al ruim 5 jaar zodat sprake is van een al ruim aantal leden en bestaande kasstroom. Doel is het aantal leden m.b.v. de marketingtools van de fitness club te vergroten zodat een gebruikelijke zeer gezonden EBITDA van 30% wordt bereikt. 

Financiele zaken partner gezocht
Omdat de ondernemer vanuit loondienst instapt en fitnessclubs niet meer uitsluitend op kasstroom financierbaar zijn, zoekt de ondernemer een financiële zakenpartner om zijn plannen te realiseren. De zakenpartner wordt 30% van de aandelen aangeboden voor 30.000 Euro en wordt daarnaast gevraagd een achtergestelde lening van 30.000 Euro te verstrekken. De aandelen kunnen ofwel gewone aandelen zijn ofwel 10% cumulatief preferente aandelen. De gewone aandelen groeien de komende jaren sterk in waarde, de cumprefs blijven stabiel in waarde maar ontvangen jaarlijks een dividend van 10% op het nominale bedrag, derhalve 3.000 Euro. 

Exit middels inkoop
Na aflossing van de bancaire of crowdfundleningen (3 tot 5 jaar lopend) worden de gewone aandelen ingekocht door de onderneming tegen een vooraf vastgestelde EBITDA-factor en de cumprefs tegen de nominale waarde al dan niet met het nog te betalen dividend. De verwachte waarde van de gewone aandelen is zeer hoog per moment van inkoop na 6 jaar omdat de EBITDA alsdan op een stabiel en hoog niveau is. Ondernemer heeft alle kennis van de exploitatie van een fitnessclub en geeft de voorkeur een financiele passieve partner. 

De onderneming is 2e grootste
De fitnessorganisatie is de tweede grootste fitnessketen in aantallen vestigingen in Nederland (na Basic-Fit). Ondernemer is ruim ervaren als bedrijfsleider van een fitnessclub. Het is één van de meest succesvolle, zo niet de meest succesvolle, fitness-franchiseorganisatie ter wereld met wereldwijd 5000 vestigingen met een lage faalratio. 

Omzet € 250.000

Winst EBITDA € 80.000

Sector Horeca, toerisme & recreatie · Overig

RegioLimburg

Beschikbaar
FTE 2-5
Rechtsvorm B.V.
Type klanten B2C
Aangeboden namens
Anoniem

Geverifieerd

Omzet € 250.000
FTE 2-5