Volledige profiel zien?

Registreer u hier gratis & gemakkelijk


Klik hier om in te loggen

Middelgrote thuiszorgorganisatie

Actief in de regio's Midden- en Oost-Brabant


Beschrijving

De onderneming is een middelgrote thuiszorgorganisatie met als corebusiness het bieden van persoonlijke verzorging en (gespecialiseerde) verpleging (zonder verblijf) aan cliënten in de regio’s Waalwijk, Tilburg, Den Bosch, Veldhoven en Eindhoven. Op dit moment biedt de onderneming thuiszorg aan circa 165 cliënten, hetgeen gefinancierd wordt middels de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en voornamelijk de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Groei
De onderneming heeft de afgelopen jaren een zeer sterke groei doorgemaakt (omzetgroei 2017 en 2018 beide >100%), hetgeen heeft geresulteerd in het afsluiten van diverse contracten met alle welbekende zorgverzekeraars voor het leveren van thuiszorg. Deze contracten zorgen ervoor dat er afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van de zorg, de wachttijden en de vergoedingen. Daarnaast kan de onderneming de geleverde zorg direct declareren bij de zorgverzekeraar.

Governance
De onderneming voldoet aan de geldende corporate governance in de zorg. Zij heeft derhalve een Raad van Toezicht van drie leden die zich continu focussen op de kwaliteitsverbetering van de organisatie. Daarnaast beschikt de onderneming over een cliëntenraad.

Samenwerking
De onderneming werkt nauw samen met verscheidene partners in de zorgketen (middels contracten) waardoor zij een eminente positie geniet in een breed netwerk van zorgorganisaties en professionals.

IT-systeem
Binnen de onderneming wordt gewerkt met een welbekend en veelgebruikt IT-systeem in de zorgsector, hetgeen wordt gebruikt voor de cliënt- en medewerkeradministratie, de planning en logistiek, het digitale cliënt dossier, automatische kilometerregistratie, etc. De onderneming is ISO gecertificeerd en zeer gefocust op kwaliteit.

Contracten
De afgesloten contracten met de zorgverzekeraars en de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg, waaronder de hogere overheidsuitgaven, de stimulans om langer thuis te wonen en de vergrijzing, bieden meer dan uitstekende groeimogelijkheden voor de onderneming voor de komende jaren.

Kerncijfers
De geprognosticeerde omzet van de onderneming bedraagt circa 3,5 – 4,0 miljoen euro voor 2019 met een EBITDA van 35-40%. Dit betreft een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2018 als gevolg van de afgesloten contracten met zorgverzekeraars, een stijging van het aantal cliënten, het verder optimaliseren van de doelmatigheid en het kunnen profiteren van samenwerkingsverbanden in de keten.

Medewerkers
De onderneming heeft 15 werknemers in dienst. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met (een pool van circa 25) ZZP’ers om op flexibele wijze aan de stijgende zorgvraag te voldoen en stabiliteit te creëren, hetgeen de continuïteit en effectiviteit van de zorgverlening waarborgt.

Locatie
De activiteiten van de onderneming betreffen het leveren van persoonlijke verzorging en (specialistische) verpleging aan huis in de regio Midden- en Oost-Brabant. De kantoorlocatie (momenteel Midden-Brabant) is eenvoudig verplaatsbaar en “lean en mean” opgezet.

Procedure
Na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring en korte “strategische motivatie” betreffende uw interesse is er een uitgebreid informatiememorandum beschikbaar waarin de activiteiten nader in detail worden toegelicht.

Reden voor verkoop
De huidige ondernemer wil meer tijd gaan besteden aan andere (zakelijke) activiteiten.

Aangeboden belang
De verkoper wenst het volledige bedrijf (100%) te verkopen.

Transactievorm
De verkopende ondernemer geeft de voorkeur aan een Aandelentransactie, waarbij u aandeelhouder wordt van de huidige onderneming.

Geschikt voor
Deze onderneming is interessant voor strategische kopers/ investeerders. Het bedrijf is tevens interessant voor ondernemende MBI kandidaten met kennis van deze sector.

Omzet
€ 3,500,000
Winst
EBITDA € 1,400,000
Aantal FTE
11-20
Regio
Zuid Nederland
Sector
Gezondheidszorg & farmacie
Type klanten
B2B en B2C
Profielnummer
#26003
Rechtsvorm
B.V.