Volledige profiel zien?

Registreer u hier gratis & gemakkelijk


Klik hier om in te loggen

Patent constructief bouwsysteem

Innovatief en zeer praktisch toepasbaar


Beschrijving

Onze opdrachtgever heeft een innovatief en zeer praktisch toepasbaar constructief bouwsysteem voor grondgebonden woningen ontwikkeld, gerealiseerd en Europees gepatenteerd. Praktijkervaringen zijn bij de ontwikkeling van dit systeem cruciaal geweest.  

Bijzonderheden
Het sterk reduceren van het grote aantal kostbare arbeidsuren in de afbouwfase van woningen is de leidraad geweest bij het ontwikkelen van een efficiënt toe te passen dragend bouwsysteem in staal uitgevoerd.  Kern van dit bouwsysteem is een 3 dimensionaal knooppunt van stalen C profielen dat constructief stijf is. Deze knoop kan op elke gewenste positie gemonteerd worden en is voorbereid voor het doorvoeren van kabels. Door de speciale verbinding van knoop met stijl of regel blijft de knoop in het vlak.

Drager en verbinder
Het C profiel dat eindeloos verlengd kan worden, is drager en verbinder van kozijnen en dichte EPS wand elementen op elke gewenste positie. Ultra snelle en eenvoudige montage van gevel-sluitende elementen inclusief kozijnen, binnenschil (magboard/fermacell) en E bedrading in de fabriek. Basis voor CO2 negatief en circulair bouwen: CO2 footprint van een woning is na 24 tot 48 maanden nul.

Schaalbaar
Vanwege de eenvoud opent het constructief bouwsysteem het perspectief op het schaalbaar verbeteren van de arbeidsproductiviteit, het sterk reduceren van de inzet van schaarse vakmensen en het verlagen van de arbeidskosten.

Verkoopprijs
Opdrachtgever wenst het patent en bijbehorende rechten te verkopen. De te vragen verkoopprijs van het patent, eventueel in combinatie met royalties ligt op een niveau dat recht doet aan de bijzondere kwaliteit en eigenschappen van dit state of the art constructief bouwsysteem. 

Geïnteresseerden
Serieuze gegadigden zullen graag nader geïnformeerd worden na ondertekening van de betreffende geheimhoudingsverklaring.

Geschikt voor
Deze onderneming is interessant voor strategische kopers/ investeerders. Het bedrijf is tevens interessant voor ondernemende MBI kandidaten met kennis van deze sector.