Zoekt strategische partner voor uitrol groeistrategie

Software concept met kennis en direct operationeel inzetbaar zoek strategische partner. Neem contact op via Brookz

OMZET

€ 120.000

EBITDA

Op aanvraag

AANTAL FTE

2-5

REGIO

Midden Nederland

SECTOR

IT, online & e-commerce
Zakelijke dienstverlening

TYPE KLANTEN

B2B

PROFIELNUMMER

#29851

RECHTSVORM

B.V.

Beschrijving

Veel organisaties worstelen met het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden en een efficiënte methode voor documentdistributie. Als er vervolgens ook meerdere gebruikers zijn, dan wordt het snel een tijdrovend proces. In zeer veel gevallen worden daarna van elke ontvanger ook nog eens vervolgacties verwacht. Oude afspraken en documenten moeten worden ingetrokken om vervolgens de nieuwe/gewijzigde documenten en afspraken weer te kunnen implementeren.

Het concept
Een online managementsysteem voor het vastleggen van verantwoordelijkheden, procedures, instructies, etc.. Het bijzondere daarbij is de manier en de structuur waarop informatie wordt opgeslagen. Het concept is daarbij niet vergelijkbaar met bestaande document managementsystemen (DMS). Het unieke aan dit concept is dat er automatisch teksten ingevoegd (en onderhouden) kunnen worden vanuit één of meerdere (externe) bronnen. Deze technologie maakt het mogelijk externe kennis direct binnen een organisatie operationeel te maken, men hoeft daarvoor zelf niet materie deskundige te zijn. 

Andere optie
Online kennisbanktechnologie, een AI-achtige applicatie om informatie op te slaan, en via een vraag/antwoord dialoog, 'op maat' te integreren in het online management systeem. De daartoe in eigen beheer ontwikkelde 'Rule Based Tekst Engine' (RBTE) is eenvoudig in gebruik en lijkt veel op een normale tekstverwerker, zodat geen specifieke kennis nodig is voor het gebruik. Bestaande/nieuwe teksten worden zo geschikt gemaakt voor toepassing in meerdere organisatie, ongeacht omvang en organisatie indeling, of aantal locaties.

NB: Het boven beschreven concept was volledig operationeel in het 'desktopsoftware tijdperk', maar de technologie was destijds ongeschikt voor succesvolle transitie naar SaaS. In het 'desktopsoftware tijdperk' zijn in 6 jaar tijd meer dan 18.000 management systemen 'op maat' gegenereerd, waarvan 12.000 voor specifieke branche toepassingen.

Gevolgde strategie 2018 tot nu
Samen met 2 (fulltime) partners was de eerste uitdaging om van desktopsoftware te komen tot een 'webbased' managementsysteem, gebaseerd op de nieuwste technologie. Voordeel was dat een aantal oude 'heavy users' (2.000+ documenten) van begin af aan al gebruiker waren van de vernieuwde tool.

De volgende stappen waren om de RBTE met nieuwe technologie webbased te herbouwen en om met die nieuwe RBTE ook weer eigen kennisbanken te bouwen. Inmiddels is ook deze fase succesvol afgesloten.

Huidige situatie
Het volledige concept is weer operationeel en sommige klanten werken al weer jaren probleemloos met onze producten, Zelf beschikken we inmiddels over 2 unieke eigen RBTE kennisbankproducten., waarbij we tevens gebruik maken van actuele juridische informatie van een derde partij.

Een andere toepassing uit 2008 is een full-service RBTE product voor actuele veiligheidsplannen, deze was oorspronkelijk gebouwd met de oude desktoptechnologie, maar ook deze is inmiddels geconverteerd naar de webbased RBTE. Dit product is al meer dan 500x succesvol ingezet bij meer dan 300 organisaties.

Dit concept kan eenvoudig worden gekopieerd naar andere (vergelijkbare) toepassingen, en huidige opdrachtgever wil daarin ook voor ons als referentie optreden. Het RBTE concept lijkt ook geschikt voor Engelstalige toepassingen.

Profiel partner
Een strategische partner die de (commerciële) leiding op zich neemt en dit unieke concept (volledig operationeel) verder tot bloei kan brengen. Belangrijk is dat deze daar ook het netwerk en/of de relaties voor heeft.

Kansen
Het inzetten van kennisbanken, die ontsloten kunnen worden door een RBTE, zijn sterk kostenbesparend en tegelijkertijd zeer effectief. Het biedt de bedrijven straks de kans om zich weer 100% te focussen op de primaire processen, zonder veel tijd te hoeven investeren in het opzetten en onderhouden van ondersteunende systemen. Deze kan de RBTE snel, inzichtelijk en transparant afgehandelen.

Huidige eigenaren IP
Ondernemer heeft in het verleden diverse softwareconcepten bedacht en verkocht, die tot op heden nog allemaal succesvol zijn. Dit concept is daar in feite de moeder van. Eén van de spin-offs is in 2008 in eigen beheer wel succesvol als SaaS-applicatie ontwikkeld, waardoor besloten is de verdere ontwikkeling van de desktopsoftware te beëindigen.

Mede op verzoek van oude klanten is in 2016 weer een voorzichtige poging gedaan om alleen het 'management deel' uit het concept weer nieuw leven in te blazen. Door verkoop van de 'spin-off' kreeg ondernemer weer ruimte om het concept weer op te pakken en vanaf begin 2019 hebben we ons met 3 personen ingezet om het concept weer op te pakken en technisch verder te optimaliseren.

Alle betrokken personen in de BV waren op de hoogte van het risico dat de transitie ook kon mislukken, maar zij waren net als ik geïntrigeerd naar de potentie van een (nieuwe) online RBTE. Gezien hun inspanningen zijn beide medewerker beloond met elk 10% van de aandelen, mijn Holding is de derde eigenaar met 80% van de aandelen. 

Groei
Wij zijn de mening toegedaan dat we een zeer goede propositie hebben zodra de markt weer aantrekt. Veel organisaties hebben veiligheid, arbozorg en milieu op een laag pitje gezet en veel “kennis” is gaan lopen of naar andere posten gegaan. Een ideale situatie voor ons om deze kennis met onze RBTE weer aan te vullen (en continue te onderhouden).

Ook COVID-19 protocollen lenen zich prima om met de RBTE bij organisaties geïmplementeerd en onderhouden te worden.

Momenteel merken we dat de belangstelling voor Arbo en veiligheid weer aan het toenemen is. Wij zijn ervan overtuigd dat met een juiste commerciële partner we snel naar een winstgevende situatie kunnen komen, zeker als we onze focus kunnen gaan richten op bepaalde branches en doelgroepen. Hier ligt het speerpunt voor de strategische (commerciële) partner. 

Pricing model en marktpropositie
Jaarlijkse licentie voor software gebruik en gebruik van kennisbanken, maar ook marge bij het doorverkopen van data en kennis van derden (adviesbureaus en uitgeverijen).

In aanvulling hierop kan gedacht worden aan 'full-service concepten', al zullen die activiteiten leiden tot een personeelsgroei en/of samenwerking met andere organisaties.

Omzet
De ondernemer is begin 2019 weer 'herstart' met als doel om het concept opnieuw leven in te blazen, daartoe is 2 jaar uitgetrokken om dat in eigen beheer te kunnen realiseren. Gezien de complexiteit van concept is bewust besloten daaraan voorrang te geven, boven samenwerkingen met andere partijen. 

De huidige omzet bestaat op dit moment voornamelijk uit oude klanten die zijn 'teruggekomen' en één grote klant met een full-serviceconcept. Deze laatste past, gezien omvang en complexiteit, prima in onze ontwikkelingsstrategie. Voor 2021 staat een geheel nieuw eigen product op stapel waarmee we nu aan het testen zijn.

Financiële positie
De BV heeft geen externe financiële verplichtingen bij derden en geen achterstanden in BTW, LB en VPB en heeft ook geen gebruik gemaakt van coronaregelingen. Beide medewerkers werken vanuit huis (Apeldoorn en Amersfoort), de BV heeft geen kantoorlocatie meer (opgezegd december 2020). Productontwikkeling en exploitatie geheel in eigen beheer. IP is 100% eigendom van de BV.

Inbreng investeerder en/of partner
In overleg in te vullen, het invullen van een 'warme' stoel verdient onze duidelijke voorkeur. De inbreng zal voornamelijk worden benut voor commercie, marketing en positionering.

Aangeboden belang
Aangeboden wordt een meerderheidsbelang.

Transactievorm
De verkopende ondernemer geeft de voorkeur aan een aandelentransactie, waarbij u aandeelhouder wordt van de huidige onderneming.

Worrel & Jetten

Kantoor uitgelicht

Ontwikkeling door overnames of fusies is een complex traject met verschillende invalshoeken met een diversiteit aan financiële en niet-financiële vraagstukken. Het team van Worrell & Jetten is uw ervaren overname- en strategisch adviseur die u helpt bij alle facetten van fusie of overname. Een optimale proces begeleiding en rendement.