Waterturbinesysteem ter vervanging van windmolens

Voor opwekking van energie op grotere schaal
De verkopende partij heeft voor opwekking van energie een specifiek waterturbine systeem ontworpen. Neem contact op via Brookz
OMZET

Op aanvraag

EBITDA

Op aanvraag

AANTAL FTE

Op aanvraag

REGIO

Niet locatiegebonden

SECTOR

Bouw & installatietechniek
Industrie & productie

TYPE KLANTEN

Op aanvraag

PROFIELNUMMER

#30117

RECHTSVORM

Op aanvraag

Beschrijving

De verkopende partij heeft voor opwekking van energie op grotere schaal een specifiek waterturbinesysteem ontworpen, ontwikkeld, getest en bewezen. Specifiek voor de zeer efficiënte werking van dit hydroturbinesysteem is dat gebruik gemaakt wordt van trechters t.b.v. eb en vloed. Deze verdubbelen de stromingkracht in de turbinebuis en veroorzaken daardoor meer venturi werking.

R&D
Na veel R&D en tests zijn de diverse proefmodellen optimaal in werking en kunnen ze op werkelijke grootte gefabriceerd en geplaatst worden op daartoe geschikte locaties, namelijk daar waar voldoende stromingkracht en ruimte voorhanden is.

Voordelen
Grote voordelen van energie opwekken met behulp van hydroturbines:

  1. Doorlopende werking; geen last van windstilte
  2. Geen optische milieu vervuiling
  3. Goedkoper
  4. Levensduur

Model
Het grootste model heeft 18 turbines met een diameter van 9,5 meter en levert ca 25.000 MWh /jaar bij een stroomsnelheid van 2,5 m/sec/9 km/u of 5 Kn/u. De productie- en installatiekosten excl. walaansluiting bedragen ca € 25 miljoen voor dit systeem van 18 turbines; dat is ca. 60% goedkoper dan vergelijkbare windmolen capaciteit. De levensduur van het hydroturbinesysteem wordt geschat op 35 jaar.

Wens verkoper
De ontwerper/eigenaar wenst het systeem over te dragen aan een partij die in staat is het systeem toe te passen, tegen een vergoeding die in verhouding is met de toepassing ervan.

English text:

Description
The selling party has designed, developed, tested and proven a specific water turbine system for the generation of energy on a larger scale. Specific for the very efficient operation of this hydro turbinesystem is that funnels for ebb and flow are used. These double the flow force in the turbine tube and therefore cause improved venturi operation. After many R&D and tests, the various testmodels are now optimally operational and in yield and can be manufactured and placed at actual size in suitable locations, namely where there is sufficient stream power and space available.

Benefits
Major benefits of generating energy using hydro turbines:

  1. Continuous operation; no laclk of power by wind silence
  2. No optical environment disturbing
  3. Cheaper
  4. Long Lifespan

Model
The largest model of client has 18 turbines with a diameter of 9.5 meters and supplies about 25. 000 MWh /year at a current speed of 2.5 m/sec/9 km/h or 5 Kn/h. The production and installation costs excluding shore connection are approximately € 25 million for this system of 18 turbines; that is about 60% cheaper than comparable wind turbine capacity. The lifespan of the hydro turbine system is estimated at 35 years.

Wish
The designer/owner wishes to transfer the system to a party that is able to apply the system, for a fee that is proportionate to its application.

Bedrijf verkopen?

Plaats dan nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!