Ambitieuze ondernemers hebben een overnamestrategie

Aron de Jong, Mazars | June 6, 2016

In Nederland zijn de meeste markten verzadigd en is voor veel bedrijven nauwelijks nog autonome groei mogelijk. Bedrijven kunnen wel nog (snel) groeien door middel van bedrijfsovernames. Daarom deze keer de stelling: ‘Ambitieuze ondernemers hebben een overnamestrategie’

Doe juist nu een bedrijfsovername

Uit recent onderzoek onder 70.000 middelgrote MKB bedrijven blijkt dat 70% van de eigenaren nadenkt over verkoop. Een kwart wil binnen 5 jaar zijn bedrijf verkopen en liefst 10% binnen 2 jaar. De helft van de ondernemers is zelfs bereid om zijn bedrijf nu te verkopen bij een goed bod. Van de 30% van de ondernemers die niet nadenkt over verkoop van zijn bedrijf denkt 40% na over aankoop van ondernemingen. En dát is interessant: De 8.400 ondernemers die nadenken over aankoop van een bedrijf hebben binnen 5 jaar keuze uit 17.500 bedrijven.

En als ze bereid zijn een goede prijs te betalen uit liefst 35.000 bedrijven. Daar moet wat interessants tussen zitten zou je zeggen. Tel daarbij het volgende op: redelijk gunstige conjuncturele vooruitzichten, momenteel uitstekende financieringsmogelijkheden en de enorme toegevoegde waarde van overnames in sommige branches door verzadiging en (continue) veranderende businessmodellen. Ik ben het dus eens met deze stelling: nu is het moment.

Tim van der Meer Marktlink Fusies & Overnames

Voegt een overname waarde toe?

Als autonome groei niet (snel) mogelijk is of niet in het gewenste effect resulteert kan een ondernemer kiezen voor groei door overnames van andere bedrijven. Zo’n acquisitie kan als een katalysator werken van versneld waarde toevoegen op de korte en/of voor de langere termijn. De voordelen kunnen bestaan uit een vergroot marktaandeel met resulterende schaalvoordelen (efficiency/kostenvoordelen), toegang tot nieuwe kennis, technologie, ketenintegratie resulterend in nieuwe klanten en leveranciers.

Door deze bedrijfswaarde toe te voegen blijft de onderneming relevant en kan het op de markt waarde bieden. Een goede analyse en waardebepaling van de target zijn hiervoor echter onontbeerlijk. Is de ‘unieke propositie’ daadwerkelijk waarde-vermeerderend? Welke synergievoordelen kunnen er worden gerealiseerd en wordt hierbij ook rekening gehouden met de opportunity costs? Passen de bedrijfsculturen bij elkaar en wordt de acquisitie geaccepteerd door de markt? Belangrijk hierbij is een plan voor de integratie (100-dagen plan) om de geïdentificeerde acquisitievoordelen en –potentieel daadwerkelijk te benutten.

Alexander den Boer Van Oers Corporate Finance

Zelf een bedrijf overnemen? Bekijk het aanbod bedrijven te koop op Brookz

Uitvoering telt

Formule 1 coureur Mario Andretti zei eens: ‘If everything seems under control, you’re not going fast enough’. Een onderneming kan op twee manieren groeien: autonoom of door overnames. Echt ambitieuze ondernemers gaat autonome groei niet snel genoeg. Voor die ondernemers is een overnamestrategie een welkome aanvulling. Een succesvolle overname resulteert direct in groei van de onderneming, creëert synergiën en schaalgrootte en voorziet daarmee in de wens van de ambitieuze ondernemer.

Maar beste ondernemer, let op! Weet wat u wilt. Bereid u voor. Plan een overname. Bedenk wat u er wel maar ook vooral wat u er niet van verwacht. Immers, uit onderbouwd onderzoek blijkt telkens weer dat een aanzienlijk deel van de overnames mislukt. Oorzaken zijn veelal onvoldoende inzicht in het (synergie)potentieel van de ‘target’ en na afloop van de transactie onvoldoende aandacht voor de daadwerkelijke realisatie van de verwachtingen. Ambitie is goed. Uitvoering telt!

Zelf een bedrijf (gedeeltelijk) overnemen? Bekijk hier het complete aanbod op Brookz.

Aron de Jong, Mazars

Aron de Jong is sinds 2012 als directeur verbonden aan Mazars. Daarvoor werkte hij ruim 20 jaar bij twee ‘big-four’ kantoren. Zijn focus ligt op de middenmarkt met speciale aandacht voor DGA’s en participatiemaatschappijen.

artikel delen