Peter Rikhof, Brookz | October 29, 2019

Ondanks internationale turbulentie is de Nederlandse overnamemarkt onverminderd robuust. Wat verder opvalt is dat voor Duitse MKB-bedrijven significant meer wordt betaald dan voor Nederlandse bedrijven.

Dit zijn de opvallendste uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, het periodieke onderzoek van overnameplatform Brookz naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 262 Nederlandse en 289 Duitse fusie- & overname-advieskantoren (ca. 1.700 adviseurs) die samen meer dan 90% van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 0,5 en 30 miljoen euro).

Prijzen stabiel op hoog niveau

Over de hele linie zijn de Nederlandse overnameprijzen nagenoeg gelijk gebleven. IT, Online en E-commerce blijft de sector waar de hoogste transactieprijzen worden betaald. In H1-2019 werd voor een gemiddeld bedrijf in de sector IT, Online en E-commerce een EBITDA multiple van 6,25 betaald, tegenover 6,2 in H2- 2018 (+ 0,05). Ook in de sector Bouw & Installatietechniek is de gemiddeld betaalde EBITDA multiple weer licht gestegen. Sinds de Overname Barometer H1- 2016 is de multiple in deze sector elk half jaar gestegen; van 3,7 in het eerste half jaar van 2016 naar 4,2 in H1-2019. Alleen in de Detailhandel zijn de gemiddeld betaalde multiples de afgelopen 6 maanden gedaald, van 3,6 naar 3,55 (- 1,4%).

Duitse bedrijven duurder

Parallel aan de Nederlandse Overname Barometer hebben we de afgelopen 6 maanden ook een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd onder Duitse M&A adviseurs en Private Equity partijen. Belangrijkste conclusie is dat de gemiddelde betaalde EBITDA multiples in Duitsland significant hoger zijn dan in Nederland. Voor een Duits MKB-bedrijf wordt dus gemiddeld meer betaald dan voor een Nederlands MKB-bedrijf. De gemiddeld betaalde EBITDA multiple over alle sectoren in Duitsland is 5,9 tegenover 4,95 Nederland, een verschil van 0,95 (+ 19,2%).

Groothandels uitzondering

Het grootste prijsverschil wordt genoteerd in de sector Automotive, Transport & Logistiek. In Duitsland wordt in deze sector 5,7 keer EBITDA betaald voor een onderneming, in Nederland is dat gemiddeld 3,85 keer EBITDA. Wat daarbij een rol speelt is dat Duitsland een mondiale topspeler is op het gebied van Automotive, een gegeven waar de Duitse MKB-bedrijven in deze sector ook van meeprofiteren. De enige sector waarin in Duitsland gemiddeld een lagere EBITDA multiple wordt betaald dan in Nederland is de sector Groothandel. Voor een onderneming in deze sector geldt in Nederland een gemiddelde EBITDA multiple van 5,65 ten opzichte van 5,2 in Duitsland, een verschil van 0,45 in het tekst voordeel van Nederlandse groothandels.

Vergelijk van gemiddelde EBITDA multiple per sector (Enterprise Value) in Duitsland en Nederland

Transacties in H1-2019 verdeeld over de sectoren

Meer transparantie

Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en verantwoordelijk voor de Overname Barometer, is het om te beginnen een grote stap voorwaarts dat nu voor het eerst de multiples van Nederlandse én Duitse MKB-bedrijven met elkaar vergeleken kunnen worden. Plettenberg: ‘Het is de missie van de platformen Brookz en Dealsuite om transparantie en inzicht te creëren. Deze vergelijkende cijfers dragen daar zeker aan bij.’ Het feit dat voor een gemiddeld Duits MKBbedrijf bijna 20% meer wordt betaald dan voor een vergelijkbaar Nederlands MKB-bedrijf verraste Plettenberg niet: ‘Duitsers hebben veel eisen, maar zijn ook bereid daarvoor te betalen. Gezien het grote prijsverschil is het voor Nederlandse ondernemers dus aantrekkelijk om open te staan voor Duitse kopers. Nu de markt steeds transparanter en toegankelijker wordt is dat ook mogelijk.’

Doorlooptijd verkooptraject

We hebben in deze Overname Barometer ook voor het eerst naar de gemiddelde doorlooptijd van de verkooptrajecten gevraagd. Die doorlooptijd, van verkoopmandaat tot sluiten van de deal, kan per verkooptraject flink verschillen. Ruim de helft van alle verkooptrajecten die werden begeleid door een overname adviseur duurde tussen 6 tot 12 maanden. Bij een kwart van trajecten duurde de verkoop 0 tot 6 maanden. En 1 op de 5 trajecten duurde minstens een jaar of zelfs langer, oplopende tot 2 jaar. Gekeken naar de doorlooptijd van het tekenen van de Letter of Intent tot het sluiten van de deal was de gemiddelde duur 3,6 maanden.

Transacties in H1-2019 verdeeld over de sectoren

Transacties in H1-2019 verdeeld over de sectoren

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de tweede helft van 2019 zijn nog steeds goed, maar iets minder positief dan een half jaar geleden: ruim 84% van de overnameadvies-kantoren (was 91%) verwacht dat de MKBovernamemarkt de komende 6 maanden stabiel zal blijven of verder aan zal trekken. Een minderheid van 16% verwacht dat de markt gaat verslechteren. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de overnameadvieskantoren een 7,4 voor het verwachte overnameklimaat in de tweede helft van 2019, tegen een 7,6 voor de eerste zes maanden van dit jaar.

Peter Rikhof, Brookz

Peter Rikhof is oprichter en algemeen directeur van Brookz. Hij is auteur van Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf? en heeft sinds 2007 twee keer een bedrijf overgenomen en drie bedrijven met succes verkocht.

artikel delen