Competitief voordeel door innovatie via overnames

Floyd Plettenberg, Brookz | August 6, 2015

Innovatie door middel van een bedrijfsovername zou steeds vaker de voorkeur moeten krijgen boven autonome innovatie. Aanleiding daarvoor vormt de wereldwijde exponentiele groei in innovatie.

Exponentiële technologische ontwikkelingen zijn niet te overzien

De wet van Moore is nog steeds van kracht. Bovendien zijn er diverse wetenschappers die voorspellen dat ‘technologische singulariteit’ al in 2040 wordt bereikt. De boodschap is duidelijk: innovatie groeit exponentieel. ‘Exponentie’ en de impact daarvan zijn voor ons als mensen bijna niet te overzien en begrijpen. Laat staan dat bedrijfsstrategieën hieraan zijn aangepast.

Zelf een bedrijf (gedeeltelijk) overnemen? Bekijk hier het complete aanbod op Brookz.

Snellere innovatie vereist snellere innovatie

Een bedrijf moet sneller innoveren omdat zijn concurrenten op dit moment ook sneller innoveren. Maar aangezien een bedrijf altijd in een concurrentieveld zal blijven zitten gaat deze logische redenering in de toekomst nog steeds op. Het is een opgaande vicieuze cirkel. Individuele bedrijven worden gedwongen hierin mee te gaan (of liever voorop te lopen) teneinde ‘competitief voordeel’ te verkrijgen of te behouden. Het belang van snelheid zou mijn inziens meer moeten worden onderkend. Als snelheid leidt tot competitief voordeel moeten bedrijven kiezen voor de snelste manier tot innovatie.

Twee opties tot innovatie

Feitelijk hebben bedrijven twee manieren om innovatie te realiseren: 1) Autonome groei, oftewel ontwikkeling in eigen huis en 2) Acquisitie, het kopen van (bedrijven met) Intellectual Property. Deze opties zijn ‘collectively exhaustive’, oftewel gezamenlijk limitatief. Veel bedrijven passen beiden toe. De ideale combinatie is daarbij situatieafhankelijk. Mijn stelling is dat - in termen van toegepaste wiskunde - het belang van acquisities relatief gezien toeneemt (ten opzichte van autonome groei). Graag leg ik u uit waarom;

De snelste manier tot innovatie is acquisitie; waardoor autonome groei per definitie achteruitgang is

Als de conclusie dus is dat het draait om snelheid dan is vraag die volgt: “Met welke van de twee opties realiseert het bedrijf - in een gelijke uitgangssituatie - de snelste innovatie?” Het antwoord is eenvoudig en eenduidig: Er is geen snellere manier om te innoveren dan (het bedrijf inclusief) Intellectual Property te kopen. Het feit dat autonome groei trager zal zijn maakt autonome groei direct een ‘non-optie’. Hieruit volgt dat acquisitie de gewenste optie is. Met andere woorden: Exponentiële technologische ontwikkelingen leiden ertoe dat snelheid bepalender wordt in het verkrijgen van competitief voordeel, waardoor acquisitie in verhouding vaker voorkeur zal krijgen boven autonome groei.

Diverse onderzoeken tonen aan dat meer dan de helft van de overnames met innovatie als doel de vooraf bepaalde doelstellingen realiseren. Een mooi resultaat, temeer als je daarbij bedenkt dat innovatieve projecten 'uit eigen keuken' natuurlijk ook niet gegarandeerd slagen. 

Bedrijven met een voorsprong en bedrijven met achterstand hebben baat bij meer acquisities

Wetenschap en bedrijfsleven hebben gezamenlijk bepaald hoeveel een bedrijf gemiddeld zou moeten investeren om de concurrentie ‘bij te blijven’. Zaterdag 1 augustus was op de voorpagina in het Financieele Dagblad (FD) wederom te lezen dat het gemiddelde bedrijf in Nederland nadrukkelijk te weinig investeert in innovatie. Gelukkig kunnen bijna alle bedrijven in Nederland alsnog competitief voordeel realiseren. Mits zij snel handelen...


Bedrijven met achterstand in innovatie
Gezien het artikel in het FD is dit de overgrote groep van bedrijven. Op deze bedrijven is de volgende bekende spreuk van toepassing: “Als je vandaag doet wat je gisteren deed ben je morgen out-of-business”. De ‘inhaalslag’ die deze bedrijven moeten maken pleit nog extra voor acquisities. Daarmee kunnen zij de achterstand immers het snelst goedmaken (en dat nog afgezien van het feit of deze bedrijven versnelde autonome innovatie überhaupt zouden kunnen ‘organiseren’ in hun bedrijf).


Bedrijven met voorsprong in innovatie
Deze bedrijven kunnen door (nog) meer te gaan innoveren verder uitlopen op concurrenten die het belang van snelle innovatie niet of later gaan inzien. Bovendien hebben bedrijven met voorsprong ‘de tijd’ om meer vanuit strategisch perspectief naar de combinatie van innovatie & acquisities te kijken. Overige strategische voordelen van acquisitie die te combineren zijn met innovatie betreffen het verkrijgen van (betere) toegang tot een markt, een groter marktaandeel, geografische expansie, kostenreductie en verticale integratie.

Ruimdenkend

Mijn advies; kies eerder en vaker dan u nu doet voor acquisitie. En daarbij nog een laatste tip: wees ruimdenkend. Alle bedrijfjes die iets met beacon technology deden zijn inmiddels wel opgekocht. En geen daarvan door een bedrijf dat voor die acquisitie al iets met beacon technology deed…

Floyd Plettenberg, Brookz

Floyd Plettenberg is partner bij Brookz. Na 6 jaar PwC is hij als Manager vanuit de M&A afdeling overgestapt naar Brookz. Naast de studie Bedrijfseconomie rondde Floyd in 2014 de postdoctorale opleiding tot Register Controller (RC) af.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse