Henk Brat, Vestius Advocaten | August 3, 2011

Het overhandigen van alle resultaten van het due diligence-onderzoek aan de verkoper kan uw onderhandelingspositie ook verslechteren…

Als aspirant koper van een onderneming zult u een due diligence-onderzoek willen doen. U zult omringd door een legertje adviseurs alle relevante informatie en documentatie doorspitten. Met name de fiscaliteit, jaarrekeningen, belangrijke contracten en de afwezigheid van procedures zullen daarbij het speerpunt vormen.

Due diligence

Als koper zal u een due diligence-onderzoek doen om niet een kat in de zak te kopen, omdat de bank - die uw bedrijfsovername gaat financieren - u dit zal vragen en omdat u op basis van jurisprudentie gehouden bent dit te doen. Het is raadzaam om aan uw adviseurs een duidelijke scope- en materialiteitsgrens mee te geven. Zo waarborgt u dat u een rapport krijgt van uw adviseurs waarin slechts de wezenlijke en voor u relevante onderdelen staan vermeld en houdt u ook de kosten in de hand.

Zelf een bedrijf (gedeeltelijk) overnemen? Bekijk hier het complete aanbod op Brookz.

 

Vraag nu het Overname Stappenplan aan


Onderhandelingspositie

Het is gebruikelijk dat u als koper de resultaten uit het due diligence-onderzoek bespreekt met de verkoper. De verkoper zal dan mogelijk een kopie van de rapporten vragen, met als doel de resultaten uit het due diligence-onderzoek te verifiëren.

Als koper zal u daartoe niet snel genegen zijn: de rapporten vermelden soms ook zaken die gunstiger zijn dan de verkoper zelf denkt dat ze zijn of andere opportunities voor u als koper. Voornamelijk dat laatste wenst u liever vertrouwelijk te houden: de verkoper zal zich dan immers op het standpunt stellen dat de gesignaleerde voordelen (ook) aan de verkoper ten goede moeten komen, hetgeen uw onderhandelingspositie niet ten goede komt.

Beknopt rapport

Wel doet u er verstandig aan om een beperkte versie van uw rapporten door de verkoper te laten lezen. Verlang van de verkoper dan wel dat hij verklaart dat uw rapporten geen feitelijke onjuistheden bevatten en dat ze volledig en niet misleidend zijn. Op deze manier dwingt u de verkoper aan te geven op welke punten de rapporten onjuist zijn. Dit kan u dan weer meenemen in de onderhandelingen over de uiteindelijke koopovereenkomst.

Bedenk dat als u de rapporten niet laat lezen door de verkoper, hij na de bedrijfsovername gerechtigd is om via de rechter inzage te verkrijgen in de rapporten. Dit zal hij doen wanneer u als koper een garantieclaim heeft ingediend en verkoper, aan de hand van de rapporten, hoopt te kunnen aantonen dat u als koper op de hoogte was dan wel had behoren te zijn van de garantieclaim. In dat geval zal uw garantieclaim hoogstwaarschijnlijk worden afgewezen.

Henk Brat, Vestius Advocaten

Henk Brat is partner bij Vestius Advocaten. Henk richt zich op M&A-trajecten, geschillenbeslechting en (complexe) onderhandelingen binnen ondernemingen. Hij treedt op voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en investeerders.

artikel delen


Maak van je bedrijfsovername een succes met het Brookz-stappenplan Koop een bedrijf in 7 stappen!

* Verplicht veld*