Fusies en overnames in de zorgsector

Henk Brat, Lexsigma Advocaten | December 20, 2013

De zorgsector staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Je kunt geen krant openslaan of er staat weer een artikel in over een wetsvoorstel, een aangekondigde fusie tussen twee ziekenhuizen, vermeende zorgfraude... De zorgmarkt is namelijk een groeimarkt.

Investeerders

Steeds meer investeerders weten inmiddels hun weg te vinden in de zorgsector. Eerst participeerden zij in de leveranciers, bedrijven die producten leveren aan patiënten en artsen. Vervolgens kwamen de bedrijven aan bod die niet-verzekerde handelingen verrichten (cosmetische klinieken, luxe verzorgingstehuizen en private afkickklinieken).

Nu is het de beurt aan de klinieken die wel verzekerde zorg verlenen (huisartspraktijken, tandartsen) en zelfs hele ziekenhuizen worden overgenomen. Voor de zorgaanbieders die verzekerde zorg aanbieden, geldt doorgaans een winstuitkeringsverbod. Investeerders hebben inmiddels echter verschillende manieren gevonden om het winstuitkeringsverbod te ‘omzeilen’ en weten uitstekende rendementen te behalen.

Fusies en overnames

Naast de gebruikelijke zaken waar men rekening mee moet houden bij fusies en overnames, gelden er bij fusies en overnames specifieke eigen regels. De zorgsector is namelijk een overheidsgereguleerde markt. Zo zal men mogelijk te maken krijgen met de Nederlandse Zorg Autoriteit (de NZA), de Autoriteit Consument Markt (ACM) en een verplichte toelating op basis van de Wet Toelating Zorg Instellingen (WTZi). In de WTZi en andere wetten zijn weer specifieke corporate governance vereisten opgenomen voor zorgaanbieders: zo zal er een raad van toezicht en een cliëntenraad met specifieke bevoegdheden moeten zijn ingesteld. Ook de invloed van zorgverzekeraars moet niet worden onderschat.

Door de toenemende macht van de zorgverzekeraars is het tegenwoordig aan de orde van de dag dat zorgaanbieders een fusie aankondigen, een andere zorgaanbieder overnemen of zelf worden overgenomen. De noodzaak hiertoe wordt ingegeven door met name de wens om de inkoopkracht jegens leveranciers en de zorgverzekeraars te versterken.

Kortom, de zorgmarkt is een markt die niet alleen kansen biedt aan investeerders, maar ook aan adviseurs die zich begeven op het terrein van fusies en overnames. De zorgmarkt is wel een markt met veel valkuilen. Indien u zich echter goed laat adviseren, vallen er prima rendementen te behalen.

Henk Brat, Lexsigma Advocaten

Henk Brat is partner bij Lexsigma Advocaten. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames, corporate litigation, ondernemingsrechtelijke structuren en commerciële contracten. Henk heeft een focus op de sectoren ICT, e-commerce en de Zorg.

artikel delen