Het geheim van buy and build

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance | July 13, 2017

Focus op overnames (buy and build) kan een interessante strategie zijn om de groei van uw bedrijf te versterken en te versnellen. 

In de voorbij jaren heeft uw onderneming een mooie groei laten zien. Dit kan zelfstandige groei zijn als gevolg van het maken van de juiste keuzes of door in te springen op kansen in de markt. Mogelijk komt de groei uit een eerdere overname. Echter, u bemerkt dat momenteel net dat beetje “doorstoten” in de markt ontbreekt om reële waarde te creëren voor de onderneming en haar klanten om zodoende op lange termijn succesvol te zijn.

Schaalgrootte

Extra schaalgrootte zou voordelig kunnen uitpakken wanneer de onderneming met een schaalbaar business model actief is in een relatief volwassen markt, waarin momenteel veelal kleine leveranciers of concurrenten acteren. Een focus op overnames (“buy and build”) kan groei versnellen en versterken. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan voordelen uit cross-selling of het profiteren van het op grote schaal uitrollen van een nieuwe technologie (omzetstijging en kostenbesparingen).

Vraag nu het Overname Stappenplan aan


Een “buy and build” strategie wordt doorgaans gerealiseerd met behulp van extern risicodragend kapitaal van een investeringsmaatschappij. Naast de financiering van de overnames ondersteunt deze (financiële) partner de onderneming en het management met het concretiseren van de visie van de ondernemer in een strategie en bijbehorend businessplan. Het uiteindelijke doel van de groeistrategie is voor alle betrokkenen helder: waardecreatie op lange termijn.

De basis ingrediënten van een buy and build-strategie zijn:

#1 Strategie

Voordat er gestart wordt met overnames dient de ondernemer een duidelijke visie en strategie te hebben, waarbij expliciete is gedefinieerd hoe “buy and build” de onderneming naar een hoger niveau kan brengen. Hierbij kan gedacht worden aan marktkansen uit hoofde van onder andere synergie, innovatie en schaalgrootte. Een goed integratieplan van “add-ons” is hierbij cruciaal om daadwerkelijk waarde te creëren.

#2 Het management

Het management is uiteindelijk de sleutel tot een succesvolle uitvoering van de groeistrategie. Naast een goede klik met de ondernemer of het management is het voor een investeringsmaatschappij van belang dat de het management beschikt over een duidelijke visie, de juiste vaardigheden en een gezonde motivatie om de strategie succesvol te realiseren. Een investeringsmaatschappij bouwt op het management en is er samen met hen scherp op dat hun chemie met de onderneming blijft werken. Wederzijds mag een ondernemer van een investeerder verwachten dat zij alles in staat stelt om het management zo optimaal mogelijk te laten presteren. Stel als ondernemer vooral uw vragen; een investeerder heeft immers al vaker met het bijltje gehakt en kan u als ondernemer zeker verder helpen.

#3 Schaalbaarheid

Het business model van de onderneming moet schaalbaar zijn en er dienen voldoende overnamekandidaten aanwezig te zijn. Afhankelijk van de omvang van de branche zou een (inter)nationale uitrol mogelijk moeten zijn. Idealiter is de onderneming actief in een gefragmenteerde industrie met veelal kleine leveranciers of concurrenten. Door middel van het realiseren van schaalgrootte kan de onderneming potentiële kansen benutten: omzetgroei en kostenbesparingen door synergie, operational excellence door een professionelere aansturing van de onderneming, een verbeterd prijs- en/of serviceniveau richting afnemers en hogere winstgevendheid.

Ondernemen: een sprong in het diepe

Het kiezen voor een “buy and build” strategie met een (financiële) partner kan aanvoelen als een sprong in het diepe. De strategie vergt moed, discipline en ondernemerschap. Blijf vasthouden aan de oorspronkelijke visie: “stick to the plan” en “adjust where necessary” vormen het credo, waardegroei het resultaat.

Zelf een bedrijf (gedeeltelijk) overnemen? Bekijk hier het complete aanbod op Brookz.

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance

Alexander den Boer is partner bij Van Oers Corporate Finance. De afgelopen jaren was Alexander bij vele koop- en verkooptransacties betrokken en is hij een regelmatig gastspreker ten behoeve van fusie- en overname gerelateerde onderwerpen.

artikel delen