Management buy-out als reële optie

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance | April 9, 2018

Van een management buy-out (MBO) is sprake wanneer een bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door het zittende management of andere medewerkers binnen de onderneming.

Voor de huidige DGA kan het management een interessante koper zijn. Voor het management is het een mooie kans om over te gaan tot het ondernemerschap binnen een bekende markt en een bekende onderneming.

Rust en stabiliteit

Onderstaand een aantal elementen die zowel vanuit kopers- als verkoper-perspectief een MBO tot een interessante transactie maken:

 • Een MBO heeft een grote kans van slagen doordat het management reeds met de DGA heeft samengewerkt en men elkaar goed kent. Daarbij komt dat het management bij de DGA doorgaans de ‘gunfactor’ heeft.
   
 • Een overdracht aan het management leidt tot stabiliteit. Leveranciers en klanten zijn al bekend met het management en doen vaak al jaren zaken met het managementteam. Een voordeel hierbij is het verlaagde risico dat sleutelfiguren de onderneming zullen verlaten. Bij een verkoop aan derden bestaat altijd het risico op een zogeheten ‘management walkout’.
   
 • Het management kent de onderneming, de bedrijfscultuur en de markt als geen ander. Na de bedrijfsovername verandert er intern doorgaans niet veel. Dit geeft ook rust binnen de organisatie.
   
 • Afhankelijk van de wijze waarop het management door de DGA is gekend in de diverse (financiële) aandachtsgebieden van de onderneming zou een MBO het boekenonderzoek (due diligence) kunnen vereenvoudigen en daarmee het overnameproces kunnen versnellen. Dit is voor beide partijen voordelig.

Zelf een bedrijf (gedeeltelijk) overnemen? Bekijk hier het complete aanbod op Brookz.

Vraag nu het Overname Stappenplan aan


Financiering

De grootste uitdaging in een MBO traject is doorgaans de financiering. Het management komt uit loondienst en de middelen voor een overname zijn hierdoor veelal beperkt. Traditionele financiers stellen sinds de financiële crisis strengere eisen aan een financiering. Toch zijn er vandaag de dag voldoende alternatieve mogelijkheden om de transactie te financieren:

 • Een gedeelte van de koopsom kan door de verkoper (DGA) worden omgezet in een (achtergestelde) lening. Verkoper is hier doorgaans toe bereid doordat er door de jarenlange samenwerking een goede vertrouwensband is ontstaan tussen de verkoper en het management. Deze vertrouwensband geeft de verkoper gevoelsmatig meer zekerheid dan wanneer verkocht wordt aan een derde die bijvoorbeeld een gedeelte van de koopsom achterstelt in de vorm van een earn-out.
   
 • Investeringsmaatschappijen worden steeds meer gezien als een betrouwbare partner, die enerzijds investeren met kapitaal en anderzijds met hun kennis en netwerk. Er bestaan hierin vele smaken en kleuren. Momenteel hebben investeringsmaatschappijen veel kapitaal beschikbaar voor MBO’s waarbij een sterk management acteert met een duidelijke visie.
   
 • Ondanks dat banken strengere eisen stellen aan financieringen, is er wel degelijk kapitaal beschikbaar voor (overname)financieringen. Doordat het management bekend is met de onderneming en een MBO de stabiliteit binnen de onderneming bevordert zijn banken ook hier bereid te financieren. Het zal hierbij echter wel helpen wanneer u ‘naar wil en vermogen’ commitment toont. Daar waar nodig aangevuld met andere vormen van financiering (achtergestelde lening DGA of investeringsmaatschappijen).

Een MBO kan daarom voor zowel de DGA als het zittende management een mooie kans bieden om een transactie te realiseren met twee ‘winnaars’: de DGA heeft zijn gewenste ‘exit’ waarbij hij met een gerust hart de onderneming overdraagt en het management kan zijn ‘droom’ realiseren door op te schuiven van managen naar ondernemen.

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance

Alexander den Boer is partner bij Van Oers Corporate Finance. De afgelopen jaren was Alexander bij vele koop- en verkooptransacties betrokken en is hij een regelmatig gastspreker ten behoeve van fusie- en overname gerelateerde onderwerpen.

artikel delen