Onvoldoende onderzoek pensioenrisico's bij bedrijfsovername

Redactie team, Brookz | December 21, 2016

Bij veel bedrijfsovernames wordt onvoldoende onderzoek gedaan naar de pensioenrisico’s, die medebepalend zijn voor de overnameprijs. Kopers kunnen tot ver na de overname worden geconfronteerd met forse claims en achterstallige financiële verplichtingen. Deskundigen spreken zelfs van ‘tikkende tijdbommen’.

Pensioen is juridisch en fiscaal gezien ingewikkelde materie, met grote financiële impact. Vooral bij een bedrijfsovername speelt pensioen een grote rol. Volgens Muriel Kamsma, gecertificeerd financieel planner en gespecialiseerd in pensioenen en verzekeringen, is het van het grootste belang dat er bij een overdracht een goede analyse van de pensioenrisico’s plaatsvindt. Niet alleen voor de juiste bepaling van de overdrachtsprijs, maar ook in het kader van risicomanagement én het bepalen van de juiste juridische overnamevorm.

Kamsma: ‘Het komt voor dat onenigheid over het pensioen in de eindfase van het overnameproces uitgroeit tot een dealbreaker. Daarnaast wil je uiteraard voorkomen dat je als koper achteraf met nare verassingen wordt geconfronteerd.’ Kamsma werkt regelmatig in opdracht van de overdrachtsadviseur of accountant, zowel namens de verkopende als de kopende ondernemer.

Vraag nu het Overname Stappenplan aan


Red flag

Als pensioenspecialist brengt Kamsma tijdens het boekenonderzoek als eerste de eventuele pensioenfondsverplichtingen in kaart. Als een bedrijf onterecht niet is aangemeld bij een BPF is dat volgens Kamsma een serieuze red flag, die kan leiden tot forse nabetalingen. Of voor een bedrijf een verplichte aansluiting gold of gaat gelden, is mede afhankelijk van de inrichting van de bedrijfsstructuur. Een ander belangrijk onderwerp, is of de pensioenrechten van de werknemers mee overgenomen moeten worden of niet.

Kamsma: ‘Neem bijvoorbeeld een tenniscomplex waarbij de hal en de kantine in twee verschillende BV’s zitten. Voor elke BV gelden dan eigen bedrijfsactiviteiten (tennishal en horeca), met elk een eventuele eigen pensioenfondsverplichting. Indien bij de overname deze bedrijven naar één BV gaan waarin bijvoorbeeld al andere bestaande horeca-activiteiten zitten, dan gaat in de nieuwe situatie het pensioenfonds horeca voor allemaal gelden.

Niet opgelost pensioenissue

Veel ellende rondom pensioendossiers bij bedrijfsoverdracht ontstaat volgens Kamsma doordat zowel koper als verkoper er tijdens de overdracht nauwelijks van op de hoogte waren. Daardoor zijn er op dit moment vele honderden bedrijven waar pensioenaanspraken sluimeren met mogelijk nog forse financiële verplichtingen. Kamsma spreekt in dit verband van ‘tikkende tijdbommen’ die ineens kunnen ontploffen op het moment dat een niet opgelost pensioenissue alsnog aan het licht komt. Om deze narigheid te voorkomen nemen in de praktijk de meeste kopers een vrijwaring op voor eventuele achterstallige pensioenverplichtingen, maar daarmee is de zaak nog niet opgelost. Kamsma: ‘In principe zijn alle pensioenverplichtingen vanaf het moment van overdracht voor rekening van de nieuwe eigenaar.

In eerste instantie voor zijn BV, maar uiteindelijk is de nieuwe eigenaar mogelijk ook persoonlijk aansprakelijk. Dan kun je de claim wel gaan doorleiden naar de oude eigenaar maar dan moet je ook nog maar zien of hij dit wel kan of wil betalen.’ Het is volgens Kamsma altijd beter om als koper van te voren goed te onderzoeken hoe het met het pensioen bij het over te nemen bedrijf geregeld is. Daarmee wordt veel ellende en onverwachte kosten voorkomen.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen


Maak van je bedrijfsovername een succes met het Brookz-stappenplan Koop een bedrijf in 7 stappen!

* Verplicht veld* 
 

 

Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse