Meeste managers niet geschikt om een bedrijf over te nemen

Redactie team, Brookz | October 30, 2017

Er hebben zich dit jaar een recordaantal MBI-kandidaten gemeld bij de verschillende overnameadviseurs. Maar ondanks hun ambitie, eigen inbreng en indrukwekkende CV gaat het regelmatig mis nadat ze een bedrijf hebben overgenomen. Daarom deze keer de stelling: ‘De meeste managers zijn niet geschikt om een bedrijf over te nemen’

Zelfkritisch vermogen

Alexander den Boer Van Oers Corporate Finance:

Deze stelling is te kort door de bocht. Natuurlijk zijn er voldoende managers die capabel genoeg zijn om de stap naar het ondernemerschap te maken. Zeker die managers die de intrinsieke motivatie hebben om deze stap te maken. Waar het vaak fout gaat, is de situatie waar een manager uit noodzaak een bedrijf koopt omdat zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Daarnaast blijkt de overstap van een corporate omgeving naar een typisch MKBbedrijf vaak onderschat te worden. Het is vooral het aanwezige zelfkritische vermogen van de ondernemers in spé dat bepaalt of het ondernemerschap een lang leven beschoren is. Is er bijvoorbeeld in het over te nemen bedrijf voldoende kennis aanwezig waar de MBI-er niet in uitblinkt? Een ervaren overnameadviseur heeft doorgaans snel genoeg in de gaten of zijn cliënt ook ondernemerschap in zich heeft. Het komt er dan wel op aan dat dit ook eerlijk uitgesproken wordt.

Cultuur belangrijk

Aron de Jong Ten Kate Huizinga Corporate Finance:

Daar ben ik het mee eens. Allereerst is manager zijn iets heel anders dan ondernemer. Ondernemer zijn betekent initiatief nemen en marktkansen najagen. Ervaring in een managementpositie bij bijvoorbeeld een grote corporate wil niet zeggen dat een MBI’er over deze vaardigheden beschikt. Integendeel. Een ander risico ligt in het MBI proces zelf: de MBI manager komt van buitenaf. Vaak wordt voor de overname veel onderzoek gedaan naar feiten en cijfers. Het culturele aspect, praten met belangrijke functionarissen, het begrijpen van klanten en leveranciers wordt last minute georganiseerd of vindt helemaal niet plaats. De MBI’er, die dus het bedrijf gaat voeren moet passen binnen de cultuur van het bedrijf. De cultuur moet behouden blijven om de medewerkers een prettige en productieve werkomgeving te blijven geven. Kortom: stel uzelf als u een MBI overweegt de vraag of u ondernemer bent én denk goed na of het bedrijf dat u overneemt ook echt – dus ook cultureel - bij u past.

Regelmatig mis

Jurgen van Olphen TransEquity Network:

Helemaal mee eens. MBI kandidaten richten zich veelal op MKB-bedrijven. In MKB- bedrijven heeft de directeur altijd ook operationele taken. Een uitgebreid en professioneel MT en/of staf ontbreekt vaak. Dit is voor een MKB-bedrijf te duur of de uitdaging voor een professional ontbreekt. Daarnaast is ondernemerschap een vereiste. Het voorgaand maakt dat MBIkandidaten met een corporate achtergrond in de regel niet geschikt zijn voor de positie van algemeen directeur van een MKB-bedrijf en het regelmatig mis gaat. Ondanks hun indrukwekkende CV’s. Zij beheersen maar een deel van het spectrum en zijn gewend zaken te kunnen delegeren. Hetgeen in MKB-bedrijven maar beperkt kan. Managers met een MKB achtergrond, missen veelal het ondernemerschap om een bedrijf echt verder te brengen. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar ondernemers met bewezen track record die een bedrijf willen kopen, de zogenaamde OBI’s. Daarbij is ervaring in de sector waarin de target opereert een absolute pré.

Zelf een bedrijf (gedeeltelijk) overnemen? Bekijk hier het complete aanbod op Brookz.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen