Betrek het management tijdig in een overnameproces

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance | March 7, 2014

Een probleem waar veel ondernemers in het middenbedrijf tegen aan lopen op het moment dat zij besluiten hun bedrijf te willen verkopen, is dat de onderneming in te grote mate afhankelijk is geworden van de ondernemer.

 

De ondernemer onderhoudt alle contacten met de belangrijkste relaties, is volledig verantwoordelijk voor de operationele aansturing en neemt alle financiële beslissingen. Eigenlijk heeft de ondernemer zich hierdoor onmisbaar gemaakt. Zo zal een koper dit ook bekijken en deze zal eisen dat de ondernemer na de bedrijfsverkoop nog voor een bepaalde periode aan de onderneming verbonden blijft. Daarnaast zal de koper dit als een verhoogd risico beschouwen wat doorgaans resulteert in een lagere koopsom.

Bedrijfsoverdracht

Om dit te voorkomen kan de ondernemer in de jaren voorafgaand aan de beoogde bedrijfsoverdracht reeds een groot aantal van zijn taken en verantwoordelijkheden overdragen aan het management. Het zogeheten ‘verkoopklaar maken’. Het is echter wel van belang om hierin een goede balans te vinden. Het komt namelijk regelmatig voor dat de onderneming hierdoor juist weer te sterk afhankelijk wordt van het management. Wanneer het management hoogte krijgt van de beoogde verkoop en hier niet achter staat, kunnen zij de hakken in het zand steken en het verkoopproces frustreren. Bijvoorbeeld wanneer zij het niet eens zijn met de keuze van de koper en diens strategie of uit angst om hun baan te verliezen.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Het is hierdoor van belang om het management gedurende het verkoopproces op je hand te hebben. Het voornaamste hierbij is om het management vroeg in het verkoopproces te betrekken. Ook kunt u overwegen om het management als eerste uit te nodigen voor een management buy-out alvorens u in gesprek treedt met strategische- en/of financiële partijen. Hierdoor voelt het management zich in ieder geval niet gepasseerd en hebben zij eerder inspraak in de keuze van de koper.

Bedrijfsovername

Afhankelijk van de voorkeur van de koper is een bedrijfsovername tevens een mooie gelegenheid om het management mee te laten participeren. Dit kan ook voor de koper erg interessant zijn, doordat op deze manier het management - doorgaans de sleutelfiguren - wordt gestimuleerd en gecommitteerd. Besef hierbij wel dat het management naarmate het verkoopproces vordert meer met de kopende partij zal optrekken en uw belangen en de belangen van het management niet altijd meer op één lijn liggen (zeker wanneer het gaat om de onderwerpen die betrekking hebben op de periode na de overdracht).

Ervaring leert echter wel dat het betrekken van het management de kansen op een succesvolle afronding van de transactie vergroot. Te meer omdat er doorgaans een sterke vertrouwensband bestaat tussen de ondernemer en het management. Het management vormt hierbij een belangrijke schakel in de onderhandelingen die doorgaans met beide partijen het beste voor heeft. Enerzijds de verkoper waarmee een goede band is opgebouwd en anderzijds de kopermet wie in de toekomst samengewerkt moet worden.

Succesvolle deal

De uiteindelijke beslissing om het management al dan niet vroegtijdig op de hoogte te brengen van de beoogde verkoop is grotendeels afhankelijk van de rol en de positie van het management binnen de onderneming. Zijn zij onmisbaar? In dat geval is het raadzaam om hen tijdig op de hoogte te brengen om het verkoopproces soepel te laten verlopen. Dit geeft zowel het management als de koper voldoende comfort naar de toekomst. Als verkoper heeft het als voordeel dat het de kans op een succesvolle afronding vergroot en het de vertrouwensband met het management niet schaadt.

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance

Alexander den Boer is partner bij Van Oers Corporate Finance. De afgelopen jaren was Alexander bij vele koop- en verkooptransacties betrokken en is hij een regelmatig gastspreker ten behoeve van fusie- en overname gerelateerde onderwerpen.

artikel delen