Cafetaria/lunchroom kopen of verkopen

February 25, 2020

U wilt een cafetaria/lunchroom kopen of uw cafetaria/lunchroom verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van cafetaria's/lunchrooms eruit ziet. Door de groeiende consumentenbestedingen stijgt ook de vraag naar eetgelegenheden. Wel staan de marges onder druk door nieuwe toetreders, waardoor het aantal fusies en overnames de komende jaren naar verwachting zal toenemen. 

Een cafetaria/lunchroom verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames sector cafetaria's/lunchrooms

Het aantal cafetaria's/lunchrooms dat wordt verkocht ligt jaarlijks rond de honderd. Het jaar 2018 was echter een uitschieter naar 130 overnames, mede door de lage rente en de groeiende vaderlandse economie. De verwachting is dat het aantal fusies en overnames verder zal toenemen, omdat schaalgrootte en schaalvoordelen steeds belangrijker worden in de horeca.

Aantal fusies en overnames cafetaria's/lunchrooms

Wat is een cafetaria/lunchroom waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de horeca, toerisme en recreatie, de sector waartoe cafetaria's/lunchrooms behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 4,0. Dat betekent dat een cafetaria/lunchroom gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,0 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,95.

Gemiddelde ebitda-multiple horeca, toerisme en recreatie

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw cafetaria/lunchroom waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over de markt voor cafetaria's/lunchrooms

De Nederlandse horecasector is tussen 2008 en 2018 fors gegroeid. Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHC) kwamen er in die tien jaar bijna vijfduizend zaken bij; per dag waren dat er 1,3. Het aantal eetgelegenheden steeg vooral. Eind 2018 waren er bijna duizend restaurants meer dan in 2008. Het aantal lunchrooms, cafetaria’s en andere eetgelegenheden steeg met drieduizend.  

De horeca is een groeisector, met een totale omzet van 28 miljard euro. Volgens KHC is de toegevoegde waarde van de horeca inmiddels groter dan die van de Nederlandse landbouw, visserij en bosbouw bij elkaar.

In cijfers weergegeven zag het aantal cafetaria's/lunchrooms er in 2019 als volgt uit (CBS):

14.425 cafetaria's/lunchrooms, waarvan:

  • 4.970 cafetaria’s/lunchrooms met een werkzaam persoon
  • 4.250 cafetaria’s/lunchrooms met twee werkzame personen
  • 2.650 cafetaria’s/lunchrooms met drie tot vijf werkzame personen
  • 1.690 cafetaria’s/lunchrooms met vijf tot tien werkzame personen
  • 595 cafetaria’s/lunchrooms met tien tot twintig werkzame personen
  • 165 cafetaria’s/lunchrooms met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 55 cafetaria’s/lunchrooms met vijftig tot honderd werkzame personen

Een cafetaria/lunchroom kopen? Bekijk het aanbod in Brookz.

Trends en ontwikkelingen in de markt voor cafetaria's/lunchrooms

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden cafetaria's/lunchrooms ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Ketenvorming

Er is sprake van vergaande ketenvorming in de sector, met ook nieuwe toetreders vanuit de food(-retail). Deze ketens zullen in staat zijn om te concurreren op onder meer prijs, door onder andere inkoopvoordelen, waardoor marges onder druk komen te staan.

#2 Personeelstekort

De horeca beleeft momenteel een tekort aan personeel. Het gaat zelfs zo ver dat het tekort aan personeel de groei remt van cafetaria’s/lunchrooms. Koninklijke Horeca Nederland schat dat er momenteel zo’n 350.000 mensen werkzaam zijn in de horeca, terwijl er eigenlijk 400.000 mensen nodig zijn. En de branchevereniging verwacht dat de branche in vijf jaar doorgroeit naar 450.000 werknemers. 

#3 Toeristen belangrijke klant

De bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland nemen al jaren toe. De verwachting is dat het inkomende toerisme de komende jaren verder zal toenemen. Dit heeft een positief effect op de vraag naar cafetaria’s/lunchrooms in toeristische gebieden.

#4 Review-afhankelijk

Cafetaria’s/lunchrooms zijn steeds meer afhankelijk van reviewplatformen. Deze ontwikkeling heeft impact op de marges van eetgelegenheden want zee betalen voor de diensten van dit soort sites. Daarnaast hebben consumenten niet langer direct contact met de eetgelegenheid op het moment van bestellen of reserveren, wat kan leiden tot minder loyaliteit. 

Cafetaria/lunchroom verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw cafetaria/lunchroom. Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele cafetaria's/lunchrooms succesvol gekocht en verkocht.

artikel delen