De nieuwe trend: verkopers met ambitie

Rolf Metz, Ecart | February 14, 2014

Professionals in de overnamemarkt voorspellen al jaren dat de babyboomgeneratie garant staat voor een bedrijfsovernamegolf. Echter, de opvatting dat leeftijd of ziekte overheersende motieven zijn om als ondernemer je bedrijf te verkopen, is achterhaald.

De voorspelling die al jarenlang opdoemt is dat wij - als gevolg van de ‘vergrijzing’ van ondernemers - rekening moeten houden met een massale toename van het aantal fusie- en overnametransacties. Immers, de babyboomgeneratie gaat met pensioen. Dus is voor de ondernemers onder hen de tijd aangebroken om hun bedrijf over te dragen aan de volgende generatie.

Bedrijfsopvolging

Deze veronderstelling is gestoeld op de overtuiging dat ondernemers zich hun gehele werkzame leven wijden aan één en hetzelfde bedrijf. Het is een gedragslijn die wellicht past bij vorige generaties, maar inmiddels is ingehaald door de nieuwe trend van de ondernemer die een bredere ontwikkeling wil doormaken: hij bouwt zijn bedrijf op, brengt het tot wasdom, verkoopt het en begint, nu deze missie is volbracht, met goede zin weer aan iets nieuws.

Met deze nieuwbakken trend zijn wij - als participatiemaatschappij - in recente jaren meer dan eens geconfronteerd. Ruim de helft van de participaties die wij de afgelopen jaren zijn aangegaan, had tot doel om de bedrijfsopvolging (voor) te financieren en te begeleiden. Bij al deze transacties deden wij zaken met een ondernemer die zijn bedrijf wilde verkopen, omdat hij - nu zijn bedrijf tot bloei was gebracht - zijn tijd en energie wilde gaan wijden aan een nieuwe uitdaging: de start of overname van een nieuw bedrijf of zelfs een volledige carrièreswitch.  

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Verkoop van mijn bedrijf

Bij deze transacties was dus niet de leeftijd van de ondernemer de drijfveer, maar wel diens voornemen om met de verkoop van zijn bedrijf de weg vrij te maken voor de concretisering van weer andere ambities. Wij zien dat dit deel van de markt is gegroeid en het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze ontwikkeling zich doorzet.

Veel DGA’s willen zich na succesvol ondernemerschap ook nog op een andere wijze ontplooien. Zij blijven na de verkoop van hun bedrijf actief en kiezen niet voor een (vervroegde) pensioengang. Met name voor deze groep ondernemers hebben wij een beproefde overnamestructuur ontwikkeld.

Typerend voor onze werkwijze is dat de afhankelijkheid van een enkele schakel in het proces - zoals de bank en/of een MBI-kandidaat - wordt geminimaliseerd, terwijl op het moment van de transactie al wel een groot deel van de waarde wordt gerealiseerd. Doordat wij investeren voor onbepaalde tijd komen wij de DGA tegemoet die niet van de ene op de andere dag wil stoppen, maar kiest voor een stapsgewijze en naadloze overdracht van aandelen en bedrijfsvoering. Zodoende komt noch de vertrekkende directie, noch diens opvolger, onder tijdsdruk te staan.

Rolf Metz, Ecart

Rolf Metz trad in 2000 in dienst als investment manager bij participatiemaatschappij Écart Invest. In 2006 werd hij benoemd tot directeur. Hij is sinds december 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

artikel delen