Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Geert Hoedjes, JAN© | April 11, 2014

Bij familiebedrijven zien we steeds vaker dat de onderneming binnen de familie blijft, maar familieleden lang niet altijd werkzaam zijn binnen het bedrijf. In deze gevallen is het verstandig na te denken over een familiestatuut.

Eind 2013 publiceerde het Economisch Bureau van ING de resultaten van een enquête met betrekking tot eigendomsoverdracht in het familiebedrijf. Enkele belangrijke resultaten:

  • De economische crisis is voor veel ondervraagde bedrijven een goed moment voor eigendomsoverdracht, met name omdat het bedrijf daardoor lager wordt gewaardeerd.
  • Driekwart van de ondervraagde familiebedrijven heeft aangegeven dat het eigendom binnen de familie blijft.
  • Bij de helft van de ondervraagde familiebedrijven hebben alle kinderen recht op aandelen in het familiebedrijf, ongeacht of ze wel of niet in het bedrijf werkzaam zijn.
  • De grootste knelpunten bij eigendomsoverdracht zijn de juridische en fiscale complexiteit, de duur van het proces en het omgaan met emoties.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Bij middelgrote en grotere familiebedrijf zien we steeds vaker dat de onderneming binnen de familie blijft, maar familieleden lang niet altijd werkzaam zijn binnen het bedrijf. Bovenstaande uitkomsten van de enquête bevestigen dat beeld. In deze gevallen is het verstandig na te denken over een familiestatuut. Mogelijke onderwerpen van een dergelijk statuut zijn onder andere:

  • De na te streven waarden en normen.
  • De verdeling tussen economische belangen en zeggenschap, waaronder de bestuursstructuur binnen de onderneming.
  • De na te streven financiële doelstellingen.
  • De financiële verhoudingen tussen de in het bedrijf actieve en niet-actieve familieleden.
  • De communicatie tussen bedrijf en familie.
  • De wijze van aanpak bij eventuele conflicten.

Afgerond 46% van de ondervraagden zien de juridische en fiscale complexiteit als belangrijkste knelpunt bij eigendomsoverdracht. Daarna volgen de duur van het proces (43%) en het omgaan met emoties (40%). Ook de kwaliteit van adviezen laat kennelijk nog wel eens te wensen over (26%).  Me dunkt dat hier een belangrijke rol is weggelegd voor de overnameadviseur die niet alleen lering kan trekken uit de uitkomsten van de enquête, maar ook veel knelpunten zou moeten kunnen wegnemen.

Binnen het familiebedrijf blijkt financiering van bedrijfsovernames een minder belangrijk knelpunt te zijn in vergelijking met de rest van het bedrijfsleven. De reden is begrijpelijk; de financiering van eigendomsoverdracht binnen het familiebedrijf komt voor een belangrijk deel uit eigen middelen.

Geert Hoedjes, JAN©

Geert Hoedjes is sinds 1 juli 2014 vakgroep manager corporate finance bij JAN© en heeft Financial Management aan Business Universiteit Nyenrode gestudeerd. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij vele (familie)overnames, MBI’s, MBO‘s en waarderingsvraagstukken.

artikel delen