Herkapitaliseren MKB ondernemingen

Friso Kuipers, AenF Partners | March 24, 2016

Schuld herkapitalisatie is een strategie waarbij ondernemers geld uit de risicosferen halen. In dit proces wordt een externe financier aangetrokken die vreemd vermogen verschaft.

Binnen het MKB wordt veelal gedacht dat verkoop de enige mogelijkheid is om de in de voorgaande jaren opgebouwde waarde uit de onderneming te onttrekken. Volledige verkoop vergt vaak echter veel tijd en een goede planning. Om liquiditeiten eerder vrij te maken en als onderdeel van de beoogde exit-strategie op termijn kan ook een schuld herkapitalisatie worden overwogen. Dit proces kan al een aantal jaar voor de daadwerkelijk verkoop worden ingezet.

Gezonde financieringsmix

Bij gestaag groeiende MKB ondernemingen wordt de groei vaak gefinancierd met eigen vermogen (ingehouden winsten uit het verleden). Hierdoor kan dan weinig tot geen dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Een schuld herkapitalisatie kan leiden tot een financieringsmix met een gezonde verhouding eigen en vreemd vermogen.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Dividend uitkeren

Schuld herkapitalisatie is een strategie waarbij ondernemers geld uit de risicosferen halen. In dit proces wordt een externe financier aangetrokken die vreemd vermogen verschaft. Bij een schuld herkapitalisatie gaat de ondernemer naar een schuldverstrekker en arrangeert een lening voor het bedrijf. Op basis van het geloof in de ondernemer, de toekomstige kasstromen, de materiële vaste activa, en het vermogen om toekomstige financiële convenanten te voldoen, kan dan een bepaalde financiering worden verstrekt. Deze extra liquiditeiten kunnen vervolgens door bijvoorbeeld dividend worden onttrokken uit de onderneming.

Voorwaarden

Door deze constructie blijft de ondernemer voor 100 procent eigenaar van de onderneming. De dagelijkse gang van zaken wordt minimaal verstoord. Er zullen voor deze constructie veelal  wel persoonlijke zekerheden worden gevraagd. De onttrokken liquiditeiten blijven dus nog voor een bepaalde tijd wel “risicodragend”. Verder zullen rente en aflossing altijd voldaan dienen te worden ook wanneer het een periode minder gaat met het bedrijf.

Waardeverhogend

De ondernemer kan de vrijgekomen liquiditeiten gebruiken om te diversifiëren. De bezittingen van de ondernemer, die voorafgaand aan de herkapitalisatie erg geconcentreerd waren, kunnen nu dus worden gespreid. De additionele financiële verslaggeving die de kapitaal verstrekker zal verlangen, zal tevens waarde verhogend kunnen werken bij een daadwerkelijke verkoop.

Friso Kuipers, AenF Partners

Friso Kuipers is directeur bij AenF Partners en is al bijna 15 jaar actief in het vak van fusies en overnames. Friso houdt zich bezig met alle fases binnen het fusie- en overnameproces, van strategische en financiële analyses tot waardebepalingen en onderhandelingen.

artikel delen