Is uw management team klaar om uw bedrijf te kopen?

Rolf Metz, Ecart | November 22, 2013

De vorming en consolidatie van een solide management team vermeerdert de waarde van uw bedrijf. Het komt namelijk de prestaties van uw onderneming ten goede en vergroot de kans op een goede prijs als u uw bedrijf verkoopt aan uw huidig MT.

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) streeft u naar waardevermeerdering van uw onderneming, al dan niet met het doel om die waarde op enig moment om te zetten in middelen. Of en hoezeer de ondernemingswaarde wordt onderkend en zich vertaalt in een goede prijs, hangt af van de marktinteresse en het soort kopers dat zich aandient.

Bedrijfsverkoop

Als participatiemaatschappij komen wij dagelijks in aanraking met ondernemers die een gezond bedrijf hebben opgebouwd in het grotere MKB. Het is eerder regel dan uitzondering dat de DGA een vitale rol speelt in de onderneming, vaak zodanig dat hij/zij zich nagenoeg onmisbaar heeft gemaakt. Een veelgehoord argument om zo’n dominante positie te rechtvaardigen is dat het voor de MKB-ondernemer lastig is om goede managers aan te trekken, ook omdat de MKB-onderneming niet over de middelen beschikt om hen passend te belonen. Vaak ook kan/wil de DGA geen ruimte maken of heeft hij moeite met delegeren.

Ongeacht de reden, een situatie waarbij de expertise eenzijdig ligt bij de DGA, kan bij de bedrijfsverkoop een bottleneck zijn. Potentiële kopers kijken bij vertrek van de DGA namelijk naar diens kennis en kwaliteiten en willen er zeker van zijn dat de leden van het zittende management team - individueel dan wel gezamenlijk - van een voldoende kaliber zijn.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Management buy-out

Is het antwoord hierop positief, dan verlaagt dit de risicoperceptie bij de koper en verhoogt dit de waarde van de onderneming. Door te ondernemen met een sterk management team dient de DGA overigens nog een ander doel, want hij creëert daarmee een potentiële koper. Immers, niet zelden is het management team zelf geïnteresseerd om een aanmerkelijk belang te kopen in de onderneming. Een dergelijke management buy-out (MBO) wordt dan gefinancierd met eigen middelen in combinatie met de financiële inbreng van derden: de verkopende DGA, de bank en/of een investeerder.

De bank en investeerder zullen bij zo’n transactie aandachtig kijken naar het kopende management team; hun ervaring, knowhow en kwaliteiten dragen als het ware de transactie. Graadmeters zijn onder meer:

  • Teamsamenstelling: zijn alle noodzakelijke competenties vertegenwoordigd en vullen de leden elkaar goed aan;
  • Hoe lang werken de teamleden voor de organisatie en voor welke resultaten waren/zijn zij verantwoordelijk;
  • Is er sprake van een goede onderlinge samenwerking, communicatie en overlegstructuur;
  • Hoe zit het met de autonomie en de bevoegdheden van de teamleden en tot slot, houden zij aandelen in de vennootschap en zijn zij bereid om zelf te investeren in de vennootschap. 


Met een sterk management team dient u drie doelen: u versterkt uw organisatie, u verhoogt de waarde van uw onderneming voor derden en u creëert een potentiële kopersgroep. Met als bijkomend voordeel dat - indien u vertrekt - u verzekerd bent van vertrouwde en tailor made bedrijfsopvolging.

Rolf Metz, Ecart

Rolf Metz trad in 2000 in dienst als investment manager bij participatiemaatschappij Écart Invest. In 2006 werd hij benoemd tot directeur. Hij is sinds december 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

artikel delen