Jachthaven kopen of verkopen

11 februari 2020

U wilt een jachthaven kopen of uw jachthaven verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van jachthavens eruit ziet. Door de vergrijzing vindt er een belangrijke verschuiving van doelgroepen in de watersport plaats. Maar het aanboren van nieuwe doelgroepen biedt ook kansen voor eigenaren van jachthavens en zal op de lange termijn het bedrijf toekomstbestendiger maken. 

Een jachthaven verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames sector jachthavens

Hoeveel overnames van jachthavens er jaarlijks zijn, is niet bekend. Maar er zijn recentelijk wel transacties gedaan op het gebied van jachthavens. Zo namen management buy in-kandidaten Mark Offringa en Peter Wiersma de Workumer Jachthaven over, werd de Den Daas Groep de nieuwe eigenaar van de Jachthaven Naarden en kocht Bootje Varen de jachthaven De Werve.

Wat is een jachthaven waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de horeca, toerisme en recreatie, de sector waartoe jachthavens behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 4,00. Dat betekent dat een jachthaven gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,00 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,95.

Gemiddelde ebitda-multiple horeca, toerisme en recreatie

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Uw jachthaven waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over de jachthavenmarkt

De aantrekkende economie is gunstig voor de jachthavensector. De branche profiteert momenteel volop van de hogere consumentenbestedingen. Vandaar dat er tegenwoordig ook meer jachthavens in Nederland aanwezig zijn dan pakweg tien jaar geleden. Ons land telt 430 jachthavens en dit aantal is al een aantal jaar stabiel. De meeste jachthavens liggen in de ‘waterprovincies’ Noord-Holland en Friesland.

In cijfers weergegeven zag het aantal jachthavens er de afgelopen twintig jaar als volgt uit:

2000: 375
2003: 385
2006: 390
2009: 395
2012: 395
2015: 415
2018: 430

Een jachthaven kopen? Bekijk het aanbod in Brookz.

Trends en ontwikkelingen in de jachthavenmarkt

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden jachthavens ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Vergrijzing 

De booteigenaar wordt steeds ouder, signaleert Rabobank. En als de huidige generatie zestigplussers stopt met varen, heeft dat een nadelige uitkomst voor jachthavens. Doordat mensen langer doorwerken, hebben ze pas op latere leeftijd meer tijd voor een boot. Daarom moeten eigenaren van jachthavens serieus nadenken over het aanboren van nieuwe doelgroepen.

#2 Belevingsconcept 

Jachthavens moeten daarnaast veelzijdiger worden. Door belevingsconcepten te realiseren voor iedere leeftijdscategorie, wordt een jachthaven meer dan alleen een ligplaats voor de boot. Denk bijvoorbeeld aan animatie voor kinderen, goede horeca voor ouderen, recreatieve voorzieningen en andere vormen van beleving.

#3 Samenwerking 

De omzet van jachthavens is de afgelopen jaren flink gedaald, maar langzaam herstelt de watersport van de economische crisis. Desondanks blijft watersport het economische tijd populair, voornamelijk sloepen en kleine zeilboten zijn in trek voor feesten, verjaardagen en recreatief gebruik. Maar samenwerking met bijvoorbeeld vakantieparken en dagrecreatie is van belang om een uniek product te bieden.

#4 Deeleconomie 

De deeleconomie bereikt ook de watersport. Eigendom wordt steeds minder belangrijk en daardoor hebben mensen vaker samen een boot of huren ze er één. De verwachting is dat het eigendom van boten de komende vijftien jaar zal dalen met circa 25 procent. De opkomst van platforms voor de verhuur van boten van particulieren is ook een kans voor jachthavens: zij kunnen als bemiddelaar optreden.

Jachthaven verkopen?

Bent u op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor uw jachthaven. Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele jachthavens succesvol gekocht en verkocht.

Categorieën

Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan Verkoop je bedrijf in 7 stappen!

* Verplicht veld 

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Bedrijf verkopen

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Plaats profiel

Bekijk het bedrijfsaanbod op Brookz

Bedrijfsovername

Maak een gratis account aan en bekijk het volledige bedrijfsaanbod op Brookz met 650+ verkoopprofielen.

Registreer gratis!