Je bedrijf 2 keer verkopen?

Richard Temmink, Centrum voor Bedrijfsopvolging | April 11, 2018

Via een pre-exit verkoopt een ondernemer alvast een deel van de aandelen om samen met een investeerder te werken aan een sterker bedrijf dat hij in de toekomst nog een keer kan verkopen.

Dagelijks spreken wij ondernemers met de vraag over de perfecte timing voor de verkoop van hun bedrijf. Uiteraard is dit van veel factoren afhankelijk, wij splitsen dit altijd in de “zachte” en “harde” kant van een overdracht. Dat vereist enige toelichting.

De “zachte” kant van de verkoop van de onderneming

Dat emotie een rol speelt tijdens de overdracht van een onderneming is niet meer dan normaal, ook al geeft menig ondernemer aan dat dit bij hem niet speelt. Een goede voorbereiding ten aanzien van de te nemen stappen in het “verkoop klaar” maken van de onderneming is cruciaal. Maar de ondernemer aan het idee te laten wennen dat hij er zélf klaar voor is, is misschien nog wel het belangrijkst. Aan deze “zachte” kant hebben we bijvoorbeeld te maken met:

 • Aanwezige competenties binnen de onderneming
 • Hoe ‘misbaar’ is de ondernemer en in hoeverre heeft hij taken al gedelegeerd?
 • Wat zijn de persoonlijke en zakelijke omstandigheden van de ondernemer?
 • Wat zijn de verwachtingen bij management/familie betreffende het lange termijn opvolgingsvraagstuk?
 • Hoe zit het met het bewustwordingsproces en de strategie van de ondernemer inzake de verkoop (hoe lang wil hij/zij nog door, welke waarde hecht hij/zij aan de naam op de gevel, etc.)?

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Daarnaast is er de “harde” kant van de overdracht

 • Wat is de verwachte verkoopopbrengst?
 • Is de mogelijke verkoopopbrengst voldoende voor een gezonde financiële toekomst?
 • Wat is de gewenste timing van verkoop?
 • Moet er nog eerst iets gekocht / verkocht worden (b.v. bedrijfsonderdeel)?
 • Is er voldoende zicht op omzet / marge per product of dienst?
 • Etc.

Vaak merken wij dat de zachte en harde kant toch niet altijd in balans zijn. Soms omdat de ondernemer een veel hogere waarde in gedachten heeft dan realistisch lijkt. Of soms omdat de ondernemer toch eerder of meer zekerheid wil bij verkoop, ook al hoeft hij nog niet morgen te stoppen. Is dit dan het moment om juist niet te verkopen?

Bedrijf verkopen door middel van Pre-exit

Uiteraard zijn er alternatieven, zo komen wij in de praktijk steeds vaker de pre-exit tegen. De ondernemer verkoopt toch al een deel van zijn aandelen aan een investeerder en gezamenlijk gaan ze werken aan een nog betere toekomst, met de bedoeling gezamenlijk in de toekomst een hogere verkoopprijs te realiseren.

Rekenvoorbeeld

Om dit wat concreter te maken een voorbeeld. Stel een onderneming maakt € 250.000,-- winst per jaar. Deze onderneming wordt door een nieuw op te richten gezamenlijke holding gekocht door de verkoper en de investeerder voor een bedrag van € 1,25 miljoen. Beiden brengen € 150.000 aandelenkapitaal in en beiden verstrekken een achtergestelde lening van € 125.000,--. Voor het restant wordt externe financiering aangetrokken.

Door deze transactie ontvangt de verkoper € 1,25 miljoen -/- te storten aandelenkapitaal (0,15) -/- achtergestelde lening (0,125) = € 850.000,--. Daarnaast wordt hij 50% eigenaar van de nieuwe onderneming. De externe financiering, welke op dit moment makkelijk tegen 4% gefinancierd kan worden en in 5 jaar kan worden afgelost. De rente en aflossing voor deze externe financiering is derhalve ca. 700.000/5 jaar + 700.000*4% rente = € 168.000 per jaar. Dit kan middels de gemiddelde winst van 250.000 makkelijk worden opgebracht door deze onderneming.

Voordeel verkoper

Wat is in deze constructie nu het voordeel voor de verkoper? Hij ontvangt op het moment van de transactie reeds een groot deel van de verkoopkoopprijs en kan over 5 jaar nog een tweede ronde meedoen in de verkoop van de onderneming.

Zelf uw bedrijf (gedeeltelijk) verkopen? Klik hier voor meer informatie over het verkopen van uw bedrijf. 

Richard Temmink, Centrum voor Bedrijfsopvolging

Richard Temmink MBA (1969) is sinds 2013 als partner verbonden aan het Centrum voor Bedrijfsopvolging (CvB). Hij is gecertificeerd bij de BOBB (Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht) en heeft meer dan 10 jaar ervaring in het vak.

artikel delen