Kinderdagverblijf kopen of verkopen

24 februari 2020

Je wilt een kinderdagverblijf kopen of jouw kinderdagverblijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van kinderdagverblijven eruit ziet. Door de toename van tweeverdieners met kinderen is er een stijgende behoefte aan kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven die zo efficiënt mogelijk werken met bijvoorbeeld volledig geautomatiseerde kindplanning en communicatie via apps met ouder) zullen meer toekomst hebben.

Een kinderdagverblijf verkopen? Bereik 20.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames sector kinderdagverblijven

Het aantal fusies en overnames is sinds het einde van de economische crisis alleen maar gestegen. Momenteel worden er op jaarbasis zo’n veertig tot vijftig kinderdagverblijven verkocht, mede doordat het overgrote deel bestaat uit slechts één werkzaam persoon en dus niet aan schaalvergroting/schaalvoordelen kan doen.

Aantal fusies en overnames kinderdagverblijven

Wat is een kinderdagverblijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening, de sector waartoe kinderdagverblijven behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 5,05. Dat betekent dat een kinderdagverblijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 5,05 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,95.

Gemiddelde ebitda-multiple zakelijke dienstverlening

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw kinderdagverblijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over de kinderdagverblijfmarkt

Meer werkende ouders en een hogere kinderopvangtoeslag zorgen voor een aanhoudende populariteit van kinderdagverblijven. Tegelijkertijd zorgen aangescherpte kwaliteitseisen voor stijgende bedrijfskosten en hogere opvangtarieven. Vanwege de vele veranderingen en onzekerheden en de nog altijd beperkte financiële weerbaarheid van veel kinderopvangorganisaties is strakke sturing op gezonde financiën volgens het Economisch Bureau van ING voor hen belangrijker dan ooit.

Er is een toenemend aanbod van integrale kindcentra. Opvang en onderwijs zijn hier geïntegreerd. Integrale kindcentra zijn kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang (bso) en scholen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Bij voorkeur zitten deze voorzieningen op één plek.

In cijfers weergegeven zag het aantal kinderdagverblijven er in 2019 als volgt uit (CBS): 

12.045 kinderdagverblijven, waarvan:

Een kinderdagverblijf kopen? Bekijk het aanbod in Brookz.

Trends en ontwikkelingen in de kinderdagverblijfmarkt

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden kinderdagverblijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Toename integrale kindcentra 

oor het stijgende aantal tweeverdieners en het feit dat ouders hun kinderen niet van verschillende locaties af willen halen, is er een toenemende vraag naar kinderdagverblijven. Zij zoeken een plek waar kinderen niet alleen worden onderwezen, maar ook ondersteund en opgevangen. Rabobank verwacht op basis van deze ontwikkeling een verdere toename van de integrale kindcentra.

#2 Virtuele vaardigheden 

Kinderopvangorganisaties moeten aansluiting houden bij vraaggedreven innovaties om concurrerend te blijven zoals serious gaming, waarbij kinderen spelenderwijs virtueel vaardigheden leren.

#3 Efficiënte organisatie 

Kinderdagverblijven die zo efficiënt mogelijk werken (volledig geautomatiseerde kindplanning, facturatie en communicatie via apps met ouder) zullen meer toekomst hebben. Daarnaast kunnen ze dit doen door een goed managementsysteem, flexibele kostenbasis en flexibel inspringen op wensen van ouders zoals openingstijden. 

#4 Stijgende personeelskosten 

Er gaan steeds meer kinderen naar de opvang waardoor de werkgelegenheid in de kinderopvang toeneemt. Door de invoering van de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) zijn de kwaliteitseisen aangescherpt, waaronder de BKR (Beroepskracht Kind Ratio). Hierdoor is meestal meer personeel nodig, waardoor de kosten en tarieven zullen stijgen.

Kinderdagverblijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw kinderdagverblijf. Plaats dan een anoniem profiel van uw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 20.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele kinderdagverblijven succesvol gekocht en verkocht.

Categorieën

Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan Verkoop je bedrijf in 7 stappen!

* Verplicht veld 

Plaats een (anoniem) bedrijfsprofiel

Bedrijf verkopen

Plaats nu een anoniem verkoopprofiel op Brookz en breng uw bedrijf onder de aandacht van 35.000+ ondernemers en investeerders!

Plaats profiel

Adviseur Zoekmachine

Adviseur Zoekmachine

Keuze uit ruim 250 kantoren met specialisme in bedrijfsovername, waardebepaling, fiscaal/juridisch advies, corporate recovery, financiering en mediation.

Vind een geschikte adviseur