Ondernemers houden zich niet bezig met bedrijfsopvolging

Redactie team, Brookz | October 13, 2019

Slechts 7% van de ondernemers boven de 50 jaar heeft een concrete exit-strategie voor zijn bedrijf vastgelegd. Ondernemers houden zich niet bezig met bedrijfsopvolging of het verkopen van hun bedrijf. ‘En dat is jammer, want het kost ze veel geld.’

Stel, je bent halverwege de vijftig en je bezit een eigen bedrijf. Een onderneming die je de afgelopen decennia hebt laten groeien en waar je trots op bent. Je weet alles van risico nemen, van het aanpakken van plotselinge verrassingen en uitdagingen. Altijd valt er iets te verbeteren, altijd is wel iets bij te schaven, als er tenminste geen sprake is van grote lekken. Snelheid van actie is je specialiteit. Ermee stoppen is geen optie voor je. Je weet dat je niet eeuwig je bedrijf kunt blijven leiden, maar als het moment van verkopen komt, dan zie je op dat moment wel hoe je dat oplost. 

Bedrijfsoverdracht

Op de prioriteitenlijst van de meeste directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) staat bedrijfsoverdracht niet of laag. Tegelijk is een meerderheid van de ondernemers – veelal vijftigers of zestigers – ervan overtuigd dat de bedrijfsopvolging binnen tien jaar wel belangrijk wordt. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Dutch Dream Group naar hoe ondernemers tegen hun bedrijfsopvolgingskwestie aankijken. Onderzoeker Niek Visscher en partner John Geenen van Dutch Dream Group schetsten in hun conclusies een beeld van hoe de modale ondernemer tegen zijn opvolging en de verkoop van zijn bedrijf aankijkt: hij is er niet of nauwelijks mee bezig, is ervan overtuigd dat dat ook niet nodig is, denkt dat een hoge leeftijd of een verminderde gezondheid in de toekomst wél aanleiding kunnen geven actie te ondernemen, maar is dagelijks vooral bezig de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Ondernemers hebben zelden een overdrachtsplan, zo concluderen Visser en Geenen. ‘Dit schetst het beeld van de ondernemer die vooral bezig is met vandaag en weinig met morgen.’ Geenen is niet verrast door de feiten en beschouwt de situatie als ‘een herkenbare bron van professionele frustratie’.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Andere verwachtingen

Het is niettemin erg onverstandig je bedrijfsoverdracht niet voor te bereiden, vindt Geenen. Onvoorbereide verkopers, die om bepaalde redenen plotseling moeten verkopen, worden namelijk steevast geconfronteerd met een lagere opbrengst dan verwacht. De reden? Geenen: ‘Kopers hebben een andere verwachting van de cijfers dan dga’s. Kopers vinden het prettig als er een goed ingewerkt tweede echelon in het bedrijf zit. Ze houden er niet van als er veel niet strikt zakelijke kosten in het bedrijf zitten. Hoe intransparanter de cijfers van het bedrijf, des te moeizamer het bedrijf verkocht wordt. Ik kom genoeg kleine bedrijven tegen waar iemand prima 150.000 à 200.000 euro aan salaris en winst uit kan halen, maar waarvoor kopers terugdeinzen.’

In het ergste geval leidt mislukking van de bedrijfsoverdracht tot liquidatie van het bedrijf. Lector Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht berekende onlangs dat mislukte bedrijfsovernames jaarlijks 2 procent van de banen kost. De Nederlandse economie loopt 12,4 miljard euro mis, door de sluiting van niet overgenomen ondernemingen.

Wat is de sleutel tot meer en betere bedrijfsverkopen?

Het maken van een exitplan,betoogt Geenen. ‘We adviseren ondernemers een vijfjarenplan te maken, een jaarplan en een kwartaalplan. Zorg ervoor dat je cijfers elk kwartaal transparant zijn, je voorraad verstandig beheerd is, je geen overbodige kosten maakt. En stel een gewenste verkoopprijs vast voor de lange termijn. Zet op een rijtje welke middelen en handelingen voor dat doel nodig zijn, zodat je met je bedrijf dagelijks naar je doel toe werkt. En zorg ervoor dat je bekend bent met het proces van een bedrijfsoverdracht. De ironie is dat als je dit alles doet, bedrijfsopvolging ineens geen issue meer is.’

Het verkopen van het bedrijf is hard werken

Bedrijfsoverdracht is dus eigenlijk gezond en nuchter ondernemerschap, vindt Geenen. ‘Als je een nieuw huis wil kopen, ga je toch ook niet wachten tot iemand je een bod doet? Ondernemers zijn altijd druk met hun jaarresultaten, terwijl een succesvolle verkoop je vijf keer – en je als je er nog wat cash uithaalt – misschien wel zeven keer je resultaat oplevert. Het is hard werken om je bedrijf te verkopen, naast de dagelijkse leiding. Maar je krijgt er heel veel voor terug.’

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen