Opiniepanel: 'Er staan duizenden bedrijven latent in de verkoop'

November 27, 2019

MET MEDEWERKING VAN HET EXPERTPANEL VAN DE DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION (DCFA)

De vraag naar bedrijven is op dit moment groter dan het officiële aanbod. Aan de andere kant zijn er duizenden ondernemers die wel van hun bedrijf af willen, maar daarmee niet te koop lopen. Daarom deze keer de stelling:

Er staan duizenden bedrijven latent in de verkoop'

Alexander den Boer, Van Oers CF

Alexander den Boer
Van Oers Corporate Finance

Verkoopproces onderzoeken

Wij merken dat het steeds vaker gebeurt dat ondernemers die aanvankelijk niet met verkoopplannen bezig zijn, toch in toenemende mate een verkoopproces onderzoeken. Dit zien we bijvoorbeeld vaak gebeuren wanneer een ondernemer benaderd wordt door een grotere strategische partij. In eerste instantie voelt de ondernemer zich vooral trots en gevleid.

Maar dit gevoel wordt al snel gevolgd door enthousiasme wanneer wordt nagedacht over de mogelijke kansen en synergiën die gerealiseerd kunnen worden. In veel gevallen wordt op dat moment besloten om het verkoopproces toch serieus te onderzoeken. Hetzelfde zien we gebeuren door ondernemers die benaderd worden door private equity.

De financiële slagkracht die zij kunnen leveren in combinatie met de ervaring in het uitbouwen van organisaties maakt veel ondernemers enthousiast. Ondernemers stellen zich dus in toenemende mate open voor aansluiting bij een strateeg of financiële partij om op die manier de groeiversneller in te zetten.

Aron de Jong, Mazars

Aron de Jong
Mazars Financial Advisory Services

Ieder bedrijf is te koop

Er zijn 2 reden waarom DGA’s niet te koop lopen met hun wens het bedrijf te verkopen. Ten eerste speelt discretie een grote rol. De verkoop van een onderneming kan grote impact op alle stakeholders hebben.

Wanneer in een vroegtijdig stadium bekend wordt dat een onderneming te koop staat, worden werknemers, leveranciers en klanten nerveus. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Ten tweede is niet bij iedere DGA duidelijk wat de verkoop van een onderneming betekent, wat de mogelijkheden zijn en hoe een verkoopproces eruitziet. Zo hoeft bij een verkoop niet altijd 100% van de aandelen verkocht te worden.

Veel DGA’s weten dat niet omdat ze bijvoorbeeld het concept van de ‘pre-exit’ niet kennen. Echter hebben ze hier wel behoefte aan. Uiteindelijk is voor de juiste prijs iedere onderneming te koop en hebben de meeste DGA’s wel een gedachte bij de juiste prijs. Om die juiste prijs te realiseren en ervoor te zorgen dat het proces soepel en discreet verloopt, is het van belang een professionele adviseur in te schakelen.

Jurgen van Olphen, TransEquity Network

Jurgen van Olphen
TransEquity Network

Inzicht in waarde

Dat is ook onze ervaring. Ondernemers beginnen vaak pas na te denken over verkoop als zij plannen maken om te stoppen met werken. Voor die tijd zijn zij hier vaak niet mee bezig. Men is zich vaak ook niet bewust van de waarde van het bedrijf.

Een inzicht in de waardering kan betekenen dat men beseft dat eerder stoppen mogelijk is. Ook de mogelijkheid om het bedrijf een volgende (groei)stap te laten maken kan een eerdere (gedeeltelijke) verkoop aan private equity en/of MBI-kandidaat triggeren.

Een pre-exit is met name interessant voor ondernemers die zelf een volgende groeistap niet meer kunnen of willen maken. Zij kunnen dan toch betrokken blijven en tevens profiteren van de waardegroei die wordt gerealiseerd. Door hen inzicht te geven in de waarde en toekomstperspectief van het bedrijf, wordt de verkoopbereidheid manifest! 

artikel delen