Strategische koper of Private Equity?

Hans Minnaar, Florijnz | June 22, 2017

Verkopende ondernemers kunnen weer kiezen in deze florerende overnamemarkt. Belangrijke afweging: strategische koper of Private Equity?  De 6 belangrijkste verschillen even op een rij.

In aanloop van een mogelijk verkoopproces komt altijd de vraag naar voren of een onderneming geschikt is voor strategische verkoop of een financiële investeerder. Welke afwegingen worden daarbij gemaakt voor een ondernemer? Welke keuze ook wordt genomen, neem er voldoende tijd voor om voor- en nadelen goed af te wegen voor alle stakeholders (onderneming, eigenaren, management en personeel). Wat zijn de belangrijkste kenmerkende verschillen tussen strategische koper en Prive Equity?

#1 Hoogte koopprijs

Strategische kopers zijn vaak bereid het meeste te betalen voor een overname. Verschillende factoren spelen daarbij en rol: het potentieel om operationele synergieën te realiseren en hun bestaande bereidheid om lagere rendementen op investering (ROI) of kosten van kapitaal te behalen.

Private equity-bedrijven bieden typisch een lagere initiële aankoopprijs, maar wel het vooruitzicht van hogere langlopende winst op basis van de toekomstige verkoop van eigendom.

#2 Structuur transactie

Strategische partijen zijn bereid 100% van de koopsom te betalen in contanten, terwijl Private Equity vaak bereid is flexibiliteit te geven voor de uiteenlopende behoeften van de –verlatende-eigenaren en –nieuwe- management. Private Equity maakt hierbij in de regel gebruik van financiële hefboomwerking, een deel van de investering doen ze met geleend geld. Daardoor zijn ze ook vaker financieel gedreven. Als het bedrijf 100 procent eigendomsbelangen wil verkopen, zal de transactie met strategische kopers eenvoudiger zijn, aangezien zij doorgaans volledige eigendom verwerven.

#3 Snelheid van de transactie

De expertise van de strategische koper kan vaak de lengte en complexiteit van het due diligence-proces verminderen, maar dit is natuurlijk niet altijd het geval. Aangezien financiële kopers vaak niet dezelfde branche deskundigheid hebben als strategische kopers en externe consultants kunnen aannemen per deel van de due diligence duurt het proces gemiddeld 3-6 maanden. Maar ook hier zijn er natuurlijk positieve uitzonderingen.

#4 Investeringscriteria

Strategische overwegingen liggen vaak zoals aangegeven in de sfeer van synergie maar ook het van de markt halen van een concurrent of afwegingen “make or buy”. Private Equity is at the end altijd financieel gedreven, een investering moet renderen. Uiteindelijk gaat het om het rendement van een portefeuille van bedrijven, dus het gemiddelde is van belang. Over het algemeen ligt de horizon op 5 tot 7 jaar. De meeste Private Equity partijen richten zich op winstgevende proposities (EBIT> 1 mln) en omzetten > 5 mln. Belangrijke vraag hoe private Equity echt opereert is om te kijken naar hun vorige transacties en de exits.

#5 Impact op organisatie

In de algemeen zal bij overname door Private Equity de onderneming doorlopen, zeker in de aanvangsfase en zullen medewerkers, cultuur en structuur niet veranderen. Strategische kopers zullen zoeken naar synergiën door activiteiten te stroomlijnen door mogelijke personeel- en managementreducties. Dat wil zeggen niet dat private equity-bedrijven zich niet ook inzetten voor operationele efficiëntie, maar er is meer kans dat het management intact blijft, met een sterke leidersrol in de nieuwe organisatie. Culturele aspecten die integratie en operationele verbetering belemmeren, worden snel geëlimineerd bij strategische kopers. Financiële kopers hebben een grotere neiging om de cultuur van verworven bedrijven te handhaven en de erfenis van het bedrijf te behouden. Daarentegen zal er wel corporate gouvernante worden geïmplementeerd en dat betekent onder meer bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen.

#6 De exit

Waar gaat de keuze voor Private Equity of strategisch koper toe leiden? De geschiedenis heeft aangetoond dat de toonaangevende exit strategie voor Private Equity is dat aan een strategische koper worden verkocht. De tweede toonaangevende strategie is om te verkopen aan een ander private equity-bedrijf of andere financiële koper gericht op grotere bedrijven. Bij een strategische exit is uw belangrijkste zorg waar u uw passie op gaat richten na de verkoop.

Zelf uw bedrijf (gedeeltelijk) verkopen? Klik hier voor meer informatie over het verkopen van uw bedrijf. 

Hans Minnaar, Florijnz

Hans is oprichter/directeur bij Florijnz, een snelgroeiende fusie en overname boutique (2016 31e bij FD Gazellen). Hans was ondermeer tot en met 2016 voorzitter van de DCFA en in 2015 en 2016 genomineerd voor Brookz fusie- en overnameadviseur van het jaar.

artikel delen