Terug van weggeweest: controlled auction

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance | January 13, 2015

Nu de fusie- en overnamemarkt weer begint aan te trekken, strategische kopers hun financiën op orde hebben en participatiemaatschappijen nadrukkelijk weer op overnamepad zijn, is ook de controlled auction steeds meer in trek.

Een controlled auction is simpel gezegd een biedingsproces waarbij een verkoper zijn onderneming gelijktijdig te koop aanbiedt aan meerdere kandidaat-kopers. Het is een proces dat de verkoper in staat stelt om zijn verkoopopbrengst en verkoopvoorwaarden zo goed mogelijk te kunnen maximaliseren. 

Breed oriënteren

Het gebeurt regelmatig dat een ondernemer –die mogelijk al met de gedachte speelde- in het traject van een bedrijfsovername rolt, doordat hij benaderd wordt door een geïnteresseerd koper. Deze potentiële koper hoeft echter niet de beste partij te zijn. Het is daarom verstandig om eerst de markt helder in kaart te brengen en goed stil te staan bij andere mogelijk geïnteresseerde partijen.

 
Probeer hierbij breed te denken en u niet te beperken tot directe concurrenten. Denk bijvoorbeeld aan branchegerelateerde ondernemingen maar ook aan participatiemaatschappen. Participatiemaatschappijen kunnen uw onderneming mogelijk integreren met andere ondernemingen in hun portefeuille en zijn daardoor bereid een strategische prijs te betalen (strategische overname).

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Optimale marktwerking

Het is belangrijk om de potentiële kopers goed te screenen. Ga na of de kandidaat-koper open staat voor acquisities en of zij beschikt over voldoende financiële middelen. Probeer het op voorhand uitsluiten van partijen zo veel mogelijk te vermijden. Kopers kunnen uit de meest onverwachte hoek komen.

Om een optimale marktwerking te creëren, dienen voldoende partijen te worden benaderd. Benader echter ook niet te veel partijen. U wilt immers niet aan de grote klok hangen dat u overweegt uw onderneming te verkopen. Wanneer een selectie van geïnteresseerde kandidaat-kopers is gemaakt, kan het biedingsproces in gang worden gezet. Het is hierbij belangrijk dat de kandidaat-kopers gelijktijdig benaderd worden en van dezelfde informatie worden voorzien. De kandidaat-kopers worden vervolgens uitgenodigd om voor een bepaalde datum een bieding uit te brengen.

Biedingen vergelijken

Het is belangrijk dat de kandidaat-kopers op de hoogte worden gebracht van het feit dat meerdere partijen uitgenodigd zijn om een bieding uit te brengen. Allereerst heeft dit doorgaans een prijsopdrijvend effect. Daarnaast verhoogt dit de snelheid van het biedingsproces.


Een ideale situatie zou zijn wanneer men circa drie tot vier serieuze biedingen ontvangt. Deze biedingen kunnen vervolgens vergeleken worden op basis van de prijs, betalings- en verkoopvoorwaarden. Het is uiteindelijk afhankelijk van uw voorkeuren met welke partij het traject verder in gang wordt gezet. Ook kunt u overwegen om meerdere partijen gelijktijdig een boekenonderzoek te laten verrichten. Dit heeft als voordeel dat het uw onderhandelingspositie bij het opstellen van de uiteindelijke koopovereenkomsten sterk verbetert.

Fair en realistisch

Pas echter op dat u uw hand niet overspeelt: een te strak georganiseerde auction kan tot een allergische reactie leiden bij kandidaat-kopers waardoor zijn vroegtijdig afhaken. Hou daarom de spelregels voor een controlled auction fair en realistisch. Uw onderneming verkopen kunt u maar één keer. Het is daarom belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de kopende partij, de verkoopopbrengst en de verkoopvoorwaarden. Een controlled auction biedt u die mogelijkheid.

Zelf uw bedrijf (gedeeltelijk) verkopen? Klik hier voor meer informatie over het verkopen van uw bedrijf. 

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance

Alexander den Boer is partner bij Van Oers Corporate Finance. De afgelopen jaren was Alexander bij vele koop- en verkooptransacties betrokken en is hij een regelmatig gastspreker ten behoeve van fusie- en overname gerelateerde onderwerpen.

artikel delen