Verkoop aan beursgenoteerd bedrijf

Martijn Nuis, BDO Corporate Finance | January 28, 2016

Uw bedrijf verkopen aan een beursgenoteerde onderneming levert vaak een mooie prijs op. Maar eenvoudig is het niet, er komt heel wat bij kijken om er uiteindelijk een succesvolle transactie van te maken.

In een positief economisch klimaat zien we vaak dat grotere en beursgenoteerde ondernemingen willen groeien door middel van overnames. In de huidige markt vormt de lage rente op de kapitaal markt hiervoor een extra stimulans. Maar welke implicaties heeft verkoop aan een beursfonds voor een MKB ondernemer?

Hogere multiples

Het belangrijkste voordeel van verkoop aan een beursgenoteerde onderneming is gelegen in de multiples die beursgenoteerde ondernemingen over het algemeen bereid zijn te betalen. De multiples van beursgenoteerde ondernemingen zijn normaalgesproken hoger dan die van niet beursgenoteerde ondernemingen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het lagere risicoprofiel (door bijvoorbeeld minder afhankelijkheid van key managers) en de hogere liquiditeit van de investering (verhandelbaarheid van aandelen). Zolang de multiple die betaald wordt lager is dan de multiple waartegen de koper op de beurs genoteerd is, wordt waarde gecreëerd.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Uitdagingen

Echter, het proces en de integratie vormen een belangrijke uitdaging. Het proces van een acquisitie binnen een beursgenoteerde onderneming loopt over het algemeen over meerdere schijven. Vaak wordt daarbij op bepaalde cruciale punten verschuiling gezocht achter hoger management, raad van bestuur en raad van commissarissen. Daarnaast kan aansluiting bij een beursgenoteerde onderneming flinke impact op de bestaande bedrijfscultuur en daarmee het personeel hebben.

Meldingsplicht

Een andere punt is dat een beursgenoteerde onderneming in de meeste gevallen de wettelijke plicht heeft er melding van te maken indien de intentie wordt geformaliseerd om een overname te doen. Als gevolg hiervan zal het tekenen van een intentieverklaring minder aannemelijk zijn, en is er geen juridisch document om op terug te vallen als een van beide partijen de basis voor de transactie wijzigt of er helemaal van af ziet.

Martijn Nuis, BDO Corporate Finance

Martijn Nuis is na de Master Business Administration – Specialisation Finance bij BDO aan de slag gegaan. Hij heeft circa 8 jaar ervaring met verschillende (internationale) koop- en verkooptrajecten bij een groot aantal middelgrote ondernemingen.

artikel delen