Wanneer informeer ik mijn medewerkers over bedrijfsverkoop?

Maarten van Dijk, BDO Corporate Finance | April 26, 2018

Ondanks de nadelen van het geheimhouden, is mijn advies toch om zo weinig mogelijk medewerkers te betrekken bij een voorgenomen bedrijfsverkoop.

Opdrachtgevers vragen vaak wanneer zij hun medewerkers dienen te informeren over de beoogde bedrijfsverkoop van hun onderneming. Enerzijds merk ik dat zij dit zo veel als mogelijk geheim willen houden, daar dit immers voor onrust binnen de onderneming kan zorgen. Ook kan dan niet worden voorkomen dat het ook buiten de onderneming bekend wordt, hetgeen invloed zou kunnen hebben op de (commerciële) relaties met bijvoorbeeld klanten en leveranciers.

Om de waarheid heen draaien

Anderzijds merk ik dat zij er moeite mee hebben om tegenover hun medewerkers, en dan vooral tegenover diegene die hen persoonlijk nabij staan, een geheim te moeten bewaren, om de waarheid te moeten heen draaien en soms ronduit te moeten liegen. Dit staat haaks op hoe je graag wilt omgaan met medewerkers met een vaak jarenlange loyaliteit en een sterke onderlinge verbondenheid. Ook is het lastig om de beoogde verkoop geheim te houden. Er zijn immers veel besprekingen. Ook als deze besprekingen niet op het kantoor van de onderneming worden gehouden, valt het medewerkers op dat de eigenaren vaker extern zijn. Dat leidt soms tot vragen.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Informatie verzamelen

Ondanks de nadelen van het geheimhouden, is mijn advies toch veelal om zo weinig mogelijk medewerkers te betrekken. De nadelen voor de onderneming van het vroegtijdig bekend worden van de verkoopplannen zijn simpelweg te groot. Dit wil echter niet zeggen dat er naast de aandeelhouder(s) niemand betrokken moet worden. In een verkoopproces dient er immers allerlei informatie verzameld te worden. Hierbij moet gedacht worden aan financiële details, personeelsinformatie of juridische documentatie. Het is erg ingewikkeld en soms zelfs onmogelijk om deze informatie te verkrijgen zonder de medewerkers die direct toegang hebben tot deze informatie bij het traject te betrekken.

In vertrouwen nemen 

Ingeschat moet worden of de betrokkenheid van die specifieke medewerkers inderdaad van grote toegevoegde waarde voor het proces is en of diegene daar op een professionele en vertrouwelijke manier mee kan omgaan. Deze afweging dient de eigenaar zelf te maken, omdat wij de betreffende medewerker nog nooit hebben ontmoet en daarmee geen inschatting kunnen maken van de betrouwbaarheid van diegene. Wel is het geruststellend dat ik nog nooit heb meegemaakt dat een medewerker die in vertrouwen bij het verkoopproces is betrokken, dit vertrouwen heeft geschaad.

Planmatig communiceren

De overige medewerkers die niet geïnformeerd worden over het verkoopproces, hebben er veelal begrip voor dat zij niet eerder in het proces geïnformeerd werden. Van belang is dat op het moment van de bekendmaking, ook concreet aangegeven kan worden wat de bedrijfsverkoop voor hen betekent. Communiceer dan ook pas op het moment dat de verkoop definitief is en als de toekomstplannen bekend zijn. Stem daarbij het moment waarop de medewerkers worden geïnformeerd en ook wat hen wordt verteld goed af met de koper. Tot slot is het van belang dat de medewerkers worden geïnformeerd voordat het algemeen bekend wordt gemaakt middels bijvoorbeeld een persbericht. Als eigenaar wil je hen immers graag zelf als eerste kunnen informeren.

Zelf uw bedrijf (gedeeltelijk) verkopen? Klik hier voor meer informatie over het verkopen van uw bedrijf. 

Maarten van Dijk, BDO Corporate Finance

Maarten van Dijk is partner bij BDO Corporate Finance. Sindsdien heeft hij ruime ervaring opgedaan met diverse koop- en verkoop transacties, management buy-outs en waardebepalingen in verschillende segmenten.

 

artikel delen