Wat te doen met kasgeld BV‘s?

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs | December 29, 2014

In Nederland hebben de meeste ondernemers minimaal 2 B.V.-‘s: een holding- en werk-B.V. Na verkoop van de aandelen in de werk-B.V. (meestal belastingvrij) blijft er in de holding B.V. een mooie zak met geld over: kasgeld B.V.. Een mooi moment om eens na te denken wat met dat geld te gaan doen.

Grosso modo bevinden zich in de holding de waardevolle zaken en in de werk-B.V. zitten dan de risicovolle activiteiten. Maar met die activiteit wordt echter niet zelden goed geld verdiend. In het kader van bedrijfsoverdracht kijken we naar de mogelijkheden van de genoemde kasgeld B.V.

Afwikkeling kasgeld B.V.

Als besloten wordt om het geld uit de Holding B.V. naar privé te halen om van de verdiende oude dag te gaan genieten, dan zijn er fiscaal gezien eigenlijk niet zulke spannende keuzes te maken. Want of er nu wordt besloten om de aandelen te verkopen, dividend uit te keren of te liquideren, in al die situaties is in grote lijnen 25% belasting verschuldigd over de (meer-)opbrengst. Het moment van belasting betalen kan wel nog even worden uitgesteld door bijvoorbeeld onbelast het aandelenkapitaal te verminderen of eerst agio om te zetten in aandelen en dan het kapitaal te verminderen.

BV aantrekkelijker dan beleggen in privé?

Voor de meeste ondernemers is het meestal een bittere pil om na een lange tijd gewerkt te hebben in één keer de 25% heffing af te rekenen. Zeker bij de huidige rente- en beleggingsrendementen en belasting in Box 3 kan het al gauw aantrekkelijk zijn om het geld sowieso in de BV te laten. Bovendien kan dan met 100% vermogen belegd worden in plaats van de 75% ingeval eerst 25% (aanmerkelijk belang) heffing wordt afgerekend.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Zeker als er voorzichtig belast wordt en er dus wat lagere rendementen behaald worden (stel 2%), dan is de heffing in Box 3 van 1,2% relatief hoog (want een heffing van 1,2% bij een opbrengst van 2% is een belastingheffing van 60%). Omdat aandelen in een kasgeld B.V. meestal niet zullen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsregeling, zijn er ook geen fiscaal bijzondere dingen te verzinnen voor wat betreft schenkingen en successieplanning.

Fiscale planning

Aan de 25% belastingclaim kan in specifieke gevallen ontkomen worden door te verhuizen naar het buitenland. Als het besluit vaststaat dat de ondernemer in Nederland blijft wonen en om echt te gaan beleggen, dan kan nogal eens gebruik gemaakt worden van de VBI-regeling. In dat geval kan de heffing van (20-25%) vennootschapsbelasting over de beleggingsopbrengsten voorkomen worden als er aan een aantal eisen voldaan wordt.

Op dat moment dient hij te beseffen dat hij per saldo in de regel over zijn winsten zo’n 40-43% belasting zal gaan betalen. Eerst 20% vennootschapsbelasting (winsten boven de €200.000 zijn overigens met 25% belast) en vervolgens betaalt hij nog 25% aanmerkelijk belang heffing op het moment dat hij die winst naar privé uitkeert. U wordt dus op 2 niveaus met belastingheffing geconfronteerd, allereerst in de B.V. (vennootschapsbelasting), daarna nog in privé (inkomstenbelasting: aanmerkelijk belang heffing). We zullen hieronder eens nagaan of het 'ook wat minder kan'.

Zelf uw bedrijf (gedeeltelijk) verkopen? Klik hier voor meer informatie over het verkopen van uw bedrijf. 

Walt Mossou, Lexcore Belastingadviseurs

Walt Mossou is fiscaal econoom en door middel van een B.V. vennoot van Lexcore Belastingadviseurs. Vanwege zijn interesse in de diverse aspecten van de overnamepraktijk is hij ook betrokken geraakt bij de fiscale en juridische begeleiding van overnametrajecten.

artikel delen