Het verkoopproces in vogelvlucht

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance | October 14, 2016

Vroeg of laat kom het ervan: u wilt uw bedrijf gaan verkopen. Een ingrijpende keuze, waarbij u – als het goed is – niet over één nacht ijs gaat. Maar welke fasen doorloopt u in een verkoopproces? 

Van vertrouwenspersoon naar overnameadviseur

Hoogstwaarschijnlijk bespreekt u een onderwerp als bedrijfsverkoop of –overname allereerst met een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld uw accountant of bankier. Zij kunnen u doorgaans op weg helpen met uw eerste vragen en zullen u waarschijnlijk aanraden om voor een optimaal verkooptraject een overnameadviseur in de arm te nemen.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

De overnameadviseur zal het verkoopproces samen met u uitstippelen en u begeleiden bij de drie fasen in het verkoopproces:


Voorbereidingsfase

  • Analyse en waardebepaling van onderneming
  • Opstellen informatiememorandum
  • Inventariseren en benaderen mogelijke kopers

Verkoopfase

  • Gesprekken met mogelijke kopers
  • Ontvangen van biedingen op basis van verstrekte informatie
  • Onderhandeling tot intentieovereenkomst

Afrondingsfase

  • Due diligence onderzoek
  • Onderhandeling en opstellen transactiedocumentatie
  • Closing bij notaris

In de voorbereiding wordt het huiswerk gemaakt

In de voorbereidingsfase gaat de overnameadviseur samen met u en mogelijk uw accountant aan de slag om de juiste (financiële) ondernemingsinformatie boven tafel te krijgen ten behoeve van de analyse en waardebepaling van de onderneming en het op te stellen informatiememorandum.

Op basis van de uitkomst van de waardebepaling en advisering in de mogelijk te realiseren transactieprijs kunt u beslissen het verkooptraject al dan niet door te zetten. De waardebepaling kan tevens dienen ter onderbouwing van de prijs voor de onderneming richting mogelijke kopers en als voorbereiding op de onderhandelingen.

Het informatiememorandum omvat alle (financiële) bedrijfsgegevens waarmee een mogelijke koper een goede analyse kan maken van de wenselijkheid van een overname. Wellicht heeft u reeds een idee wie mogelijke overnamekandidaten zijn: een concurrent of een investeringsmaatschappij, een afnemer of leverancier, het huidige management of een eventuele externe “buy-in” manager. Hiernaast zet een overnameadviseur vaak nog enkele partijen naast de door u geïnventariseerde partijen.

Uiteindelijk bepaalt u als ondernemer welke partijen er al dan niet anoniem benaderd worden. Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring kan het informatiememorandum alsmede een begeleidende brief met overnamevoorwaarden aan een koper worden verstrekt. Wanneer u in de voorbereidingsfase voldoende aandacht besteedt aan het “huiswerk”, zal het verdere verkoopproces efficiënter verlopen met een slagingskans voor een succesvolle overdracht.

Stel zelf een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) op

Bekijk hier de mogelijkheid zelf eenvoudig een professionele geheimhoudingsovereenkomst (NDA) op te stellen, speciaal voor overnames.

Wat zegt de markt?

Indien partijen geïnteresseerd zijn kunnen er gesprekken tussen u en mogelijke kopers worden gepland. Een dergelijk gesprek dient als nadere kennismaking tussen u en de mogelijke koper. Hierbij kan tevens het informatiememorandum nader worden toegelicht.

Aansluitend kan aan mogelijke kopers worden gevraagd een bieding uit te brengen met inbegrip van de belangrijkste uitgangspunten en voorbehouden. Indien u naar aanleiding van een bieding voldoende aanknopingspunten ziet kan u met de mogelijke koper aan tafel gaan om te bezien of er op de belangrijkste overnamevoorwaarden overeenstemming kan worden bereikt (intentieovereenkomst). De intentieovereenkomst dient als basis voor de op te stellen transactiedocumentatie.

De puntjes op de i

In de afrondende fase wordt de koper in staat gesteld om een boekenonderzoek uit te laten voeren (due diligence). De adviseurs van koper zullen onderzoeken of de reeds verstrekte informatie waarop de bieding gebaseerd is juist is. Tevens zal onderzocht worden of er geen spreekwoordelijke “lijken in de kast liggen”. De koper kan hierbij onderzoek doen naar bijvoorbeeld de volgende gebieden: commercieel, financieel, juridisch, fiscaal, arbeidsrechtelijk, pensioenen, verzekeringen, milieu, technisch, etc.

Vaak zal er nog het nodige onderhandeld worden in de afrondingsfase. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan mogelijke ongewenste uitkomsten van het boekenonderzoek of discussie omtrent de garanties in de koop-verkoopovereenkomst (risicoverdeling tussen koper en verkoper). De transactiedocumentatie kan verder bestaan uit een mogelijk op te stellen aandeelhoudersovereenkomst, huurovereenkomst, leningsovereenkomst, etc.

Indien er overeenstemming is over de volledige transactiedocumentatie kan de gang worden gemaakt naar de notaris: ondertekening van de contracten onder het genot van een glas champagne. De verkoop is geslaagd!

Rol van een overnameadviseur

Een verkoop van een bedrijf is een complex proces waarbij het inschakelen van ervaringsdeskundigen u kan helpen dit proces te laten slagen. Een adviseur is er voor u om onafhankelijk en eerlijk advies te geven. Hij kan u helpen met uw bedrijf verkoopklaar te maken en u begeleiden bij de onderhandelingen en de onderhandelingsstrategie. Hij dient als brug tussen u en mogelijke kopers, waarbij hij de ratio van de emotie kan scheiden. Enzovoorts….

Maar belangrijker dan dit alles is dat u als verkoper een goed gevoel heeft bij een adviseur. Luister naar uw gevoel. U verkoopt uw bedrijf namelijk maar één keer.

Aan wie vertrouwt u de verkoop van uw bedrijf toe?

Alexander den Boer, Van Oers Corporate Finance

Alexander den Boer is partner bij Van Oers Corporate Finance. De afgelopen jaren was Alexander bij vele koop- en verkooptransacties betrokken en is hij een regelmatig gastspreker ten behoeve van fusie- en overname gerelateerde onderwerpen.

artikel delen