Zit uw opvolger al in het bedrijf?

Gerben Remmerde, CROP Corporate Finance | July 18, 2018

Heeft u medewerkers die beschikken over de nodige expertise en ervaring om de onderneming te leiden en verder te brengen?

De verkoop van een bedrijf is een complex proces. In de beginfase moet worden vastgesteld welk type koper in aanmerking komt. Wordt het een concurrent of leverancier (strategische partij)? Blijft de onderneming in de familie of wordt de onderneming overgedragen aan één of meer medewerkers? In het laatste geval moet in het overnameproces aan verschillende specifieke zaken aandacht worden geschonken.

Een belangrijke vraag bij het overwegen van deze mogelijkheid is, of medewerkers, beschikken over de nodige expertise en ervaring om de onderneming te leiden en verder te brengen.

Veranderende rol personeel na bedrijfsverkoop

De rol van deze medewerkers zal dan sterk veranderen. Niet alleen worden ze eigenaar, ze zullen ook de directievoering op zich moeten nemen. Zeker in die gevallen waarin managementtaken en met name het acquireren van opdrachten uitsluitend door de huidige directeur/eigenaar worden uitgevoerd, betekent dit een grote verandering in de interne organisatie van de onderneming.

Vraag nu het stappenplan bedrijfsverkoop aan

Haalbaarheid financiering voor overname bedrijf

Een ander belangrijk aspect is, dat medewerkers over het algemeen niet over voldoende middelen beschikken om de overname te financieren. De koopsom wordt dan grotendeels door derden gefinancierd. Dit is een complicerende factor in dergelijke overnametrajecten. Enerzijds zijn de opvolgers in gesprek om een bedrijf te kopen, anderzijds zijn ze in gesprek met een financier om zich als het ware “voor een stukje te verkopen”. Een snelle inschatting van de haalbaarheid zowel in termen van financierbaarheid ten opzichte van prijsverwachting, als in termen van geschiktheid van de medewerkers, is cruciaal. Er is immers nog een derde complicerende factor: als het allemaal niet lukt, moet je nog wel met elkaar verder kunnen.

Tips om overdracht aan medewerkers in goede banen te laten lopen:

#1 Stel een businessplan op

De beoogde kandidaten moeten een goed doordacht business plan opstellen, inclusief financiële prognoses voor de komende jaren. Dit plan is de basis voor de financieringsaanvraag richting banken en mogelijke overige financiers, die hen dusdanig informeert en enthousiasmeert dat zij hun fiat geven. Overleg ook op tijd met potentiële financiers, zodat eventuele voorwaarden vanuit hun kant in de afspraken tussen verkoper en koper(s) kunnen worden meegenomen.

#2 Laat een onafhankelijke waardebepaling uitvoeren

Er zal een waardebepaling van de betrokken onderneming uitgevoerd moeten worden, zodat de financiers een onderbouwing hebben van de goodwill die in de koopsom zit opgenomen.

#3 Stem samen af wat de rol is van de verkopende ondernemer na de overname

De positie van de verkopende ondernemer na de overname moet tussen partijen worden afgestemd. Vaak is dit een coachende of begeleidende rol. Wanneer de verkoper echter een deel van de koopsom achterlaat en als medefinancier optreedt, kan het zijn dat hij invloed op het uit te voeren beleid wil blijven houden.

Kortom: het is een complex proces dat zorgvuldig doorlopen moet worden. Een gedegen aanpak en begeleiding vergroten de kans op een geslaagde bedrijfsopvolging!

Zelf uw bedrijf (gedeeltelijk) verkopen? Klik hier voor meer informatie over het verkopen van uw bedrijf. 

Gerben Remmerde, CROP Corporate Finance

Drs Gerben Remmerde RV is overname adviseur bij CROP corporate finance en als Register Valuator aangesloten bij het NIRV.

artikel delen


Maak van je bedrijfsverkoop een succes met het Brookz-stappenplan Verkoop je bedrijf in 7 stappen!

* Verplicht veld