Bedrijf kopen zonder de bank

Rolf Metz, Écart Invest | April 22, 2013

De feitelijke opstelling van de Nederlandse banken in het MKB, in het bijzonder in de overnamemarkt, biedt ruimte aan alternatieven qua financiering.

Bankfinanciering was lange tijd een gangbaar middel om bedrijfsovernames te realiseren. De slagkracht van kopers nam hierdoor aanmerkelijk toe; de bancaire overnamefinanciering stelde hen in staat deals af te sluiten die hun eigen middelen te boven ging. Dit bracht meer kopers op de been, waardoor de overnamemarkt werd opgestuwd. De voordelige financiering kwam bovendien het rendement op het eigen geld ten goede.

Bedrijfsovernames financieren

De crisis had tot gevolg dat de banken bedrijfsovernames minder ruim financierden. Naast een aangescherpte selectie - alleen goed renderende bedrijven met goed management kwamen in aanmerking - financierde de bank een kleiner deel van de totale overnamesom en maakten zij hun kredieten duurder. Een goede ontwikkeling want de prijzen waren te hoog opgelopen, mede vanwege de ruime bankfinanciering.

Het afgelopen jaar is de kredietkraan voor bedrijfsovernames verder dichtgeschroefd. Momenteel zien wij dat banken het aantal overnamefinancieringen verder reduceren. Geen van de banken wil in de praktijk haar marktaandeel in het MKB vergroten; goede bedrijven met een gezonde financieringsstructuur krijgen geen of minder financiering. Daarnaast wordt het krediet in rap tempo duurder gemaakt. Het credo van de banken is margeverhoging op de bestaande portefeuille.

Bankfinanciering

In onze praktijk gaan wij bij nieuwe transacties momenteel niet uit van ruime bankfinanciering. Het vraagstuk dat op tafel ligt, moet zonder veel bankkrediet kunnen worden opgelost omdat de verkrijgbaarheid ervan een onzekere factor is geworden bij de totstandkoming van de transactie. Onze participaties investeren momenteel uit de eigen cashflow of uit de middelen die wij als participatiemaatschappij ter beschikking stellen. Nieuwe bankkredieten worden de laatste tijd niet verkregen.

Hoewel de situatie op zijn zachtst gezegd lastig is voor het Nederlandse MKB en de partijen die actief zijn in de overnamemarkt, zijn er ook kansen. Wij zien in toenemende mate (oud-)ondernemers opstaan die zelf aanzienlijke bedragen investeren in bedrijven. Ook bieden de huidige omstandigheden kansen voor participatiemaatschappijen, mits zij over voldoende middelen beschikken.

Daarnaast gaan nieuwe spelers een deel van de financiering overnemen die voorheen de bank toebehoorde. Partijen die daarin het initiatief nemen, hebben in onze ogen een goede kans van slagen. Naast een goede businesscase vinden zij ook weerklank bij de ondernemer die uit de startblokken wil komen om zijn deal te doen of zijn bedrijfsfinanciering wil zeker stellen.

Financiering voor groei en bedrijfsovernames vindt u via Brookz.

Rolf Metz, Écart Invest

Rolf Metz trad in 2000 in dienst als investment manager bij participatiemaatschappij Écart Invest. In 2006 werd hij benoemd tot directeur. Hij is sinds december 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

artikel delen