De terugkeer van financieringsprefs

January 24, 2014

Financieringsprefs kan er voor zorgen dat de koper de overname daadwerkelijk gefinancierd krijgt. Maar ook voor de verkoper is het een interessante optie om te participeren in deze financieringsprefs.

Nadat de koper en verkoper elkaar een handshake hebben gegeven over de prijs, begint het pas écht. De financiering van een bedrijfsovername is niet eenvoudig.

De ervaring leert dat gesprekken met bankiers maar al te snel vastlopen op de veelal beperkte eigen inbreng van de ondernemer bij de transactie. De bank betoogt dat er onvoldoende remweg is bij tegenwind. En dat er met tegenwind moet worden rekening gehouden is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid.

Overnamefinanciering

De FFF biedt veelal onvoldoende uitkomst. Het komt maar zelden voor dat de Friends, Family & Fools de benodigde extra middelen bij elkaar krijgt om de financiering alsnog rond te maken.

Een beproefde methode is het versterken van het weerstandsvermogen van de onderneming doordat de verkoper een deel van de koopsom schuldig blijft. Waarbij de bankier een achterstelling van deze vordering zal verlangen.

Echter, tegenwoordig zien wij in toenemende mate dat ondernemingen in het segment van de Small & Medium sized Enterprises weer toegang krijgen tot financieringsprefs. Verstrekt door informal investors die op zoek zijn naar een hoger rendement dat een spaarrekening. En soms worden deze financieringsprefs verstrekt door de banken zelf nota bene!

Financieringsprefs

Deze financieringsprefs zijn aandelen met een bijzondere status. Bij het uitgeven van 'gewone' aandelen treedt voor de ondernemer verwatering op van zijn belang. Er komt immers een mede-aandeelhouder bij, die meedeelt in de toekomstige winsten. Bij de uitgifte van financieringsprefs wordt vooraf een vast rendement overeen gekomen. Zo blijft de waardegroei van de onderneming in belangrijke mate bij het management team dat de bedrijfsovername doet.

Maar ook voor de verkoper kan het een interessante optie zijn om te participeren in deze financieringsprefs. Hiermee wordt de alignment versterkt en kan een lastige te financieren transactie toch nog net dat laatste spreekwoordelijke zetje krijgen om tot een succes te komen. Financieringsprefs, een beproefde methode, is weer helemaal terug!

artikel delen