Financier een bedrijfsovername via crowdfunding

Frits Drost, Knab | April 19, 2017

Een overname financieren via crowdfunding leek tot voor kort geen logische combinatie. Maar met behulp van een overbruggingskrediet kan het heel goed werken.

Probleem: bedrijfsovernames zijn vertrouwelijk

Het probleem van crowdfunding bij bedrijfsovernames is dat de verkopende partij de overname niet bekend wil maken voordat de deal helemaal rond is. Als ondernemer wil je eerst je personeel, afnemers en leveranciers inlichten. De kopende partij wil ook pas - nadat de deal helemaal rond is – de deal openbaar maken omdat hij geen concurrentie wil uitnodigen. Dat is allemaal geen probleem, maar de financiering van de overnamesom moet je natuurlijk vóór het sluiten van de deal rond hebben. Hierdoor is het onder normale ‘crowdfund-omstandigheden’ lastig om je financiering direct, online en openbaar aan ‘de crowd’ aan te bieden.

Oplossing: financier je overnamesom vooruit

Knab komt met een oplossing: de overnemende partij dient gewoon een leningsaanvraag in die – net als een reguliere Knab Crowdfund-leningaanvraag – in behandeling wordt genomen en beoordeeld. Het verschil is dat we de aanvraag nog niet naar de crowd brengen. Dat doen we pas (maximaal) twee maanden later.

In de tussentijd krijgt de ondernemer een tijdelijke overbruggingsfinanciering van Knab waarmee hij formeel de bedrijfsovername kan realiseren. Na deze twee maanden breng je de totale verkregen overbruggingsfinanciering alsnog naar ons crowdfundplatform. Hiermee regelt de ondernemer niet alleen de financiering van de overnamesom, maar laat hij zijn bedrijf ook aan ruim 125.000 potentiële investeerders en klanten zien. Een mooie extra marketingwaarde.

Kwaliteit is een vereiste

We zien Crowdfunding als een mooie oplossing voor bedrijfsovernames, maar wel met een ander risico. Dit risico vangen we op door in de startfase samen te werken met een beperkt aantal gespecialiseerde partijen. Niet de Crowdfundcoach, maar bedrijfsovernamespecialisten van BOBB en 216 accountants hebben de leiding tijdens het proces.

Ook de voorwaarden die we aan de lening stellen zijn anders dan bij een ‘normale’ crowdfundlening. Zo kun je maximaal € 1.000.000 lenen en moet je zelf minimaal 15 tot 20% inbrengen. Verder gelden de gebruikelijke criteria. De procesvoering is ook mogelijk via Brookz.

Crowdfunding geeft een boost

We zien crowdfunding vooral als een oplossing voor een vraag van vandaag: steeds meer ondernemers zullen de komende periode hun bedrijf willen verkopen. En dus zullen steeds meer nieuwe ondernemers een financiering moeten zoeken om hun bedrijf te beginnen. Crowdfunding is met zijn extra marktwaarde dan een goed alternatief om je nieuwe bedrijf een extra boost te geven!

Frits Drost, Knab

Frits Drost is sinds 2013 commercieel directeur van online bank Knab. In het verleden was hij binnen Aegon o.a. verantwoordelijk voor het Hypothekenbedrijf en het Individueel Levensbedrijf.

artikel delen