Financieren van een bedrijfsovername

Ferry Nahon, Marktlink Fusies & Overnames | February 12, 2015

Er zijn vele misvattingen over het financieren van bedrijfsovernames. Een veel gehoorde opmerking van ondernemers is dat de banken niets financieren, dus dat verkoop niet heel zinvol is. De praktijk is anders. De banken willen graag overnames financieren.

Meer partijen nodig

Wel is er de afgelopen jaren veel veranderd in financieringsland. In het verleden werden deals meestal gefinancierd door de koper en de bank, eventueel aangevuld met een vendor loan van de verkoper. In de huidige tijd is er naast deze bekende partijen steeds een vierde partij noodzakelijk in de vorm van een investeerder of investeringsfonds. Dit maakt de financieringsconstructie complexer. Er moeten meer partijen op een lijn komen en er moeten goede afspraken worden gemaakt tussen alle partijen.

Verschillende scenario’s

Dat er meer risicodragend vermogen noodzakelijk is bij overnames is een gevolg van enerzijds de schaarste van geld op de geldmarkt, anderzijds ook de gezonde ontwikkeling dat veel meer gekeken wordt naar de cashbehoefte van een onderneming in de verschillende scenario’s. Worst-case is natuurlijk een scenario dat bekeken moet worden, maar zeker ook het groeiscenario.

Voorwaarden

Een goede analyse van de cash-flowontwikkeling is een must voor het succesvol optuigen van een financiering. Waarbij natuurlijk niet alleen de getallen belangrijk zijn, maar vooral ook de onderbouwing hiervan. Dit geldt voor de banken maar zeker ook voor de investeerders. De misvatting dat banken niet willen financieren geldt zeker niet voor bedrijfsovernames. Wel moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • Reële prijs;
  • Degelijke financieringsopzet;
  • Voldoende buffervermogen;
  • Goede onderbouwing van het plan.

 Als hieraan voldaan wordt staan de banken in de rij.

Ferry Nahon, Marktlink Fusies & Overnames

Ferry Nahon is managing partner bij Marktlink Fusies & Overnames. Als partner is hij ondernemer, maar vooral ook projectleider die ondernemers ondersteunt in vraagstukken rondom verkoop dan wel aankoop van bedrijven, management buy-outs en management buy-ins.

 

artikel delen