Financiering bedrijfsovername geen enkel probleem!

Ferry Nahon, Marktlink Fusies & Overnames | January 17, 2014

Wat waren het mooie tijden zo’n jaar of 8 geleden. Met een klein beetje geld kon je de mooiste bedrijven kopen. Banken stonden in de rij om een overname te financieren en gingen ver in hetgeen verstrekt werd. Vaak was de hulp van een verkoper niet eens nodig.

Overnamefinanciering

Op zich lijkt dit het ideale plaatje, maar dit is het niet. In een opgaande economie zou dit nog kunnen, maar in een volatiele markt is een stabiele fundering voor de overnamefinanciering noodzaak. Enerzijds als buffer voor mindere tijden, maar zeker ook als buffer voor groei. Dit laatste wordt vaak onderschat. Groei kan veel liquiditeit kosten. Hier zal in de dealstructuur rekening mee moeten worden gehouden.

In de huidige tijd wordt een overname gefinancierd door meerdere partijen. De koper zal natuurlijk de eerste steen moeten leggen. Een behoorlijk commitment is noodzakelijk. De verkoper blijft ook meer dan voorheen financieel betrokken na overname. Niet slechts met een achtergestelde lening en een beperkt rentepercentage, maar vaak ook met een belang in de koopholding. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een verkoper het grootste risico draagt, maar niet van de upside profiteert.

Banklening

Daarnaast speelt de bank natuurlijk nog steeds een belangrijke rol in de financiering van een overname. De banken zijn echter veel kritischer dan voorheen. Aanvragen moeten compleet, doortimmerd en doordacht zijn. Dit vergt een goede voorbereiding en analyse. De aanvraag moet eigenlijk antwoord geven op alle vragen die gesteld kunnen worden. En dat zijn er veel!

Natuurlijk vanuit het interne proces van de banken met het accountmanagement, de kredietanalisten en fiatteurs. Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van staatsgegarandeerde kredieten (voor een deel van de bancaire financiering wordt een staatsgarantie verkregen). Ook hier kijken weer aparte risicoanalisten en fiatteurs mee.

Investeerder

In steeds meer gevallen ben je er nog niet met de koper, bank en verkoper. Dit gat wordt opgevuld door investeringsmaatschappijen, informals, familie, obligatiefondsen. De laatste jaren zijn er honderden fondsen ontstaan die op verschillende wijze investeren in het midden- en kleinbedrijf. Een prima financieringsbron, maar het is wel zaak om de juiste partij en constructie te kiezen, passend bij het bedrijf, de ondernemer en de toekomst van beiden.

Dit geheel maakt dat de financiering van overnames veel complexer is geworden, maar geen beletsel hoeft te zijn voor de bedrijfsovername. Dit is cruciaal! Zonder financiering nou eenmaal geen overname. Gelukkig kunnen we vaststellen dat er onvoorstelbaar veel geld beschikbaar is; de kunst is om hier de juiste weg in te vinden.

Ferry Nahon, Marktlink Fusies & Overnames

Ferry Nahon is managing partner bij Marktlink Fusies & Overnames. Als partner is hij ondernemer, maar vooral ook projectleider die ondernemers ondersteunt in vraagstukken rondom verkoop dan wel aankoop van bedrijven, management buy-outs en management buy-ins.

 

artikel delen