Financieringskloof overbruggen?

Geert Hoedjes, JAN© | May 18, 2017

Het financieringslandschap binnen het MKB heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Het MKB wordt steeds succesvoller in het aantrekken van een bedrijfsfinanciering. Ook zijn de verwachtingen voor de komende jaren positief met betrekking tot het verkrijgen van een financiering aldus de meest recente versies van de financieringsmonitor door Panteia in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Bancaire financiering

Deze verbeterde marktomstandigheden zijn nog niet altijd zichtbaar bij bancaire financieringsaanvragen voor bedrijfsovernames. Belangrijke aspecten in de beoordeling van een bedrijfsovername zijn onder andere de waarde van de onderneming en de financiële gegevens.
Het is van essentieel belang dat de uitgangspunten voor de beoordeling van deze aspecten gelijk zijn tussen bank en de adviseur. Wij merken helaas dat deze niet gelijk zijn, waardoor er verschillen ontstaan in de waardeperceptie van een onderneming en de haalbaarheid van een financiering.  

Waardebepaling

Bij het bepalen van de waarde van een onderneming zal een waarderingsspecialist zich focussen op de toekomstige verwachte geldstromen binnen de onderneming terwijl de bank de historische cijfers zwaar laat meewegen in haar beoordeling. Gezien het risicomijdende karakter van banken valt dit goed te verklaren. Historische cijfers zijn definitief, brengen geen onzekerheid met zich mee en bieden een bank meer houvast. Voor de koper van een onderneming is het juist van belang welke geldstromen er in de toekomst gegenereerd kunnen worden. Dit betekent dat de beoordeling plaats dient te vinden op basis van prognoses in plaats van historie.

Multiples

Bovengenoemde wordt ook bevestigd als wij kijken naar de multiples welke gehanteerd worden bij bedrijfsovernames. Banken grijpen nog veelvuldig terug naar multiples ten tijde van de crisis terwijl onderzoek van Brookz (Brookz Overname Barometer) uitwijst dat de gemiddelde EBITDA multiples de laatste jaren weer stijgende zijn (met uitzondering van de detailhandel).  

Knelpunt

Uiteindelijk zal de bancaire financiering onvoldoende zijn waardoor de koper op zoek zal gaan naar een aanvullende financiering. Hierbij wordt gestapeld financieren een steeds populairder wordende oplossing. Wij zien dat de eisen vanuit de AFM strikter zijn geworden in de laatste jaren voor verstrekkers van alternatieve financiering waardoor deze partijen tevens op zoek gaan naar zekerheden. Hier knelt vaak de schoen bij het stapelen van financiering. De grootbanken wensen vaak een achtergestelde lening of een variabele koopsom door middel van een earn-out. Bij een earn-out zal een deel van de koopsom afhankelijk worden van toekomstige resultaten. Dit zal resulteren in een lagere initiële koopsom die de bank meer comfort zal bieden. Voor de verkoper is dit vaak geen gewenste oplossing waardoor de zoektocht naar een achtergestelde lening, al dan niet van de verkoper, zinvoller lijkt.

Achtergestelde lening

In dit licht is het aan te bevelen om het NLII Achtergestelde Leningen Fonds bij de desbetreffende bank waar de aanvraag is ondergebracht onder de aandacht te brengen. Het NLII Achtergestelde Leningen Fonds is een samenwerkingsverband tussen ABN Amro, ING, Rabobank en Aegon Asset Management met de ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken. NLII Achtergestelde Leningen Fonds biedt ondernemers waarvan het risico te hoog wordt ingeschat additionele financieringsmogelijkheden door het verstrekken van een achtergestelde lening.

Geert Hoedjes, JAN©

Geert Hoedjes is sinds 1 juli 2014 vakgroep manager corporate finance bij JAN© en heeft Financial Management aan Business Universiteit Nyenrode gestudeerd. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij vele (familie)overnames, MBI’s, MBO‘s en waarderingsvraagstukken.

artikel delen