Geert Hoedjes, JAN© | July 8, 2015

Ondernemers en startups die op zoek zijn naar (groei) financiering moeten beter hun huiswerk doen en niet bang zijn hun businessplan eerst eens te testen via crowdfunding. We hebben momenteel te maken met een ongewoon ruime kapitaalmarkt.

Een situatie waaraan, met dank aan de Europese Centrale Bank, voorlopig nog geen einde zal komen. Er is sprake van een groeiende groep beleggers en investeerders die driftig op zoek is naar tenminste enig rendement op een steeds groter wordende pot aan overtollige liquiditeiten. 

Weinig goede businessplannen

Maar volgens een recent artikel in Het Financieele Dagblad zijn er volgens de regionale investeringsmaatschappijen maar weinig opportunity’s in het MKB om verantwoord in te investeren. Bij de vijf grootste ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland werd in slechts gemiddeld 4,3% van alle aanvragen geïnvesteerd. De reden daarvoor is dat veel plannen niet goed zijn doordacht, er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de haalbaarheid en schaalbaarheid op (midden-) lange termijn en het vaak feitelijk om verliesfinanciering gaat.

Ook zijn veel plannen niet goed financieel onderbouwd en/of laten onvoldoende terugverdiencapaciteit om zich te kwalificeren voor aanvaardbare risicodragende financiering. Ook wij zien in de praktijk helaas veel ondernemers langskomen die met onvolwassen ondernemingsplannen wel al het contact met potentiele investeerders hebben gelegd, wat dus aansluit bij het beeld van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Hiermee verspelen ondernemers vaak hun kans op een succesvolle financiering. Ook hierbij geldt dat je nooit een tweede kans krijgt om een eerste indruk te maken.

Kip-en-eiprobleem

Ondernemers reageren op hun beurt weer dat investeringsmaatschappijen of andere instanties die alternatieve vormen van financiering verstrekken te kritisch zijn en hun geld niet willen of durven te investeren. Waar veel start-ups mee worstelen is de al dan niet ietwat traditionele houding van investeerders ten aanzien van de ratio’s waarop zij ondernemers afrekenen. Veel ondernemers krijgen terug dat de onderneming ´voldoende´ omzet moet realiseren en dat er minimaal een positief track record van twee jaar moet zijn om zich te kunnen kwalificeren voor aanvaardbare risicodragende financiering. Echter, vanuit de ondernemer bezien zijn deze ratio’s pas te realiseren zodra financiering een feit is. Veel (door)startende ondernemers komen daardoor gevoelsmatig in een squeeze en hebben te maken met het kip-en-ei probleem!

Crowdfunding

Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden voor ondernemers om hun businessplan te ‘testen’ zonder dat daarvoor grote sommen geld nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan crowdfunding. Want crowdfunding is namelijk niet alleen aantrekkelijk vanwege de financieringsmogelijkheden. Met crowdfunding zorg je ook voor bekendheid van je product of dienst. Je krijgt inzicht in de markt voor je product, je creëert ambassadeurs en je krijgt waardevolle feedback. Daarnaast zal een investeerder, zowel via de traditionele manier van pitchen als Reverse Pitching meer interesse hebben in een start-up die zich heeft bewezen bij de crowd dan een start-up met een onvoldoende onderbouwd verhaal.

Succesgarantie

Ons advies is dan ook dat zowel de ondernemer die groeifinanciering zoekt als de ondernemer die een start-up van de grond probeert te krijgen eerst zijn huiswerk tot in den treure afmaakt! Bereid je goed voor en test je plan bij de crowd! Maak al dan niet in samenwerking met een professionele adviseur of coach een gedegen plan, waarin je zaken als marktbewerking, productpositionering en financiële haalbaarheid overtuigend uitwerkt. Laat merken dat je weet waarover je het hebt. Goed onderbouwd zelfvertrouwen is de beste garantie voor succes.

Geert Hoedjes, JAN©

Geert Hoedjes is sinds 1 juli 2014 vakgroep manager corporate finance bij JAN© en heeft Financial Management aan Business Universiteit Nyenrode gestudeerd. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij vele (familie)overnames, MBI’s, MBO‘s en waarderingsvraagstukken.

artikel delen