Maximaal lenen als ondernemer bij huidige lage rente?

Jeroen Brabers, ABN AMRO | January 18, 2017

Is het verstandig om met de huidige, lage rentestand maximaal bancair te lenen en daarmee het rendement op uw eigen vermogen op te krikken?

De rente is momenteel historisch laag. Ik spreek daarom regelmatig ondernemers die zich afvragen of zij hun 'leverage' moeten verhogen. Leverage is het gebruik van geleend geld om het verwachte rendement van het eigen vermogen te verhogen (in het Nederlands ook wel 'hefboomeffect' genoemd). De redenatie is dan dat doordat vreemd vermogen wordt aangetrokken met een lagere kostenvoet dan de kostenvoet van het eigen vermogen, het rendement van het eigen vermogen stijgt.

Hoger risico

De hamvraag is natuurlijk: krijgt men dit extra rendement zo maar in de schoot geworpen? Een belangrijke les uit de economische crisis van een paar jaar geleden is dat het aantrekken van vreemd vermogen ook resulteert in een hoger risico voor de aandeelhouder. Immers, de bank vraagt zekerheden, eist dat financieringsratio’s worden gehaald en gaat mee eten uit de ruif van de vrije geldstromen. Dat wordt vooral duidelijk als de vrije geldstromen gaan tegenvallen. In dat geval gaan aflossingsverplichtingen en rentelasten onverminderd door en blijft er dus minder (of helemaal niets) over voor de aandeelhouder. Deze zal hiervoor dus een hoger rendement willen/ moeten ontvangen als compensatie voor het extra financiële risico dat hij loopt in het geval de bedrijfsresultaten tegenvallen.

Beperkte invloed op de waarde

Voor de aandeelhouderswaarde van het bedrijf maakt meer ‘leverage’ ook niet zo veel uit. De waarde wordt namelijk vooral bepaald door de geldstromen die door de operationele activiteiten van de onderneming  worden gegenereerd. Hoe een onderneming is gefinancierd heeft maar beperkte relatie met de waarde. Wel heeft momenteel de lage rente een grote invloed op de stijgende transactieprijzen in de bedrijvenmarkt.

Super interessant

Terugkomend op de eerder gestelde vraag zou mijn antwoord dus zijn dat het voor ondernemers met de huidige lage rente natuurlijk super interessant is om juist nu meer te gaan investeren in bijvoorbeeld efficiëntere machines, bedrijfsovernames of productinnovaties. Deze investeringen leiden als het goed is namelijk tot meer operationele cash flow en dus tot hogere aandeelhouderswaarde. Maar maximale financiering daarvan met vreemd vermogen is mijns inziens niet verstandig en daarbij slechts marginaal waardeverhogend.

Jeroen Brabers, ABN AMRO

Jeroen Brabers is werkzaam als financieringsspecialist grootbedrijf bij ABN AMRO. Hij richt zich op de acquisitie van krediet-gedreven transacties, waarbij de primaire focus ligt op leveraged-, overname- en andere complexe of alternatieve financieringsvormen.

artikel delen