Henk Brat, Vestius Advocaten | February 23, 2012

Het komt steeds vaker voor dat de verkoper de bedrijfsovername van de koper mee-financiert. Maar daar staat wel een paar 'zekerheden' tegenover.

In deze tijd waarin het moeilijk is om financiering van banken te verkrijgen voor het doen van een bedrijfsovername, gaat een koper noodgedwongen op zoek naar alternatieven. Een koper kan natuurlijk een mede-investeerder zoeken, maar dan verkrijgt hij niet de volledige zeggenschap. Een daarom steeds vaker voorkomend alternatief is dat de koper een beroep op de verkoper doet om de overname (gedeeltelijk) te financieren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Uitgestelde koopprijs

Het komt steeds vaker voor bij bedrijven die te koop staan; De verkoper stemt er mee in dat de koper een gedeelte van de koopprijs niet direct betaalt bij de closing (het moment waarop de onderneming daadwerkelijk overgaat naar de koper), maar op een later tijdstip. De koper betaalt bij de closing direct al een gedeelte van de koopprijs uit en het restant van de koopprijs wordt in één of meerdere tranches geknipt en verspreid over een aantal jaren na de closing uitbetaald.

Verkoper zal een marktconforme rente bedingen over de uitgestelde koopprijs. Om de betaling van de uitgestelde koopprijs zoveel mogelijk veilig te stellen, bedingt verkoper een aantal zekerheden van de koper. Zo worden er zekerheden gevraagd van de over te nemen onderneming zelf. Dit stuit echter bijna altijd op het verbod van artikel 207c van Boek 2 BW dat -kortgezegd- verbiedt dat de over te nemen onderneming zelf zekerheden verstrekt bij een overname.

Zekerheden zullen dan ook moeten worden gezocht in de vorm van een persoonlijke aansprakelijkheid van de aandeelhouder of bestuurder van de koper of in de vorm van een pandrecht op de aandelen van de over te nemen onderneming. Om op de hoogte te blijven van de financiële toestand van de over te nemen onderneming, spreken verkoper en koper af dat koper aan verkoper op regelmatige basis financiële informatie verstrekt over de verkochte onderneming.

Achtergestelde lening

In sommige gevallen is het in het geheel niet haalbaar om zekerheden te vragen, omdat er simpelweg geen zekerheden te vergeven zijn. Soms neemt een verkoper dan noodgedwongen genoegen met een achtergestelde lening, in die zin dat de uitgestelde koopprijs wordt omgezet in een achtergestelde lening. De betalingsverplichtingen ter zake die uitgestelde koopprijs zijn dan achtergesteld ten opzichte van die van de bank.

Zolang de bank niet wordt afgelost, kan de uitgestelde koopprijs ook niet worden afgelost. Het kan in zo’n geval dus heel wel mogelijk zijn dat het een stuk langer duurt voordat de koopprijs wordt afgelost of dat deze slechts gedeeltelijk wordt afgelost. Dit is een weinig benijdenswaardige positie voor een verkoper: de verkoper draagt immers wel zijn onderneming over, maar verkrijgt geen zekerheden voor de afbetaling van de uitgestelde koopprijs.

Meefinancieren

De optie dat de verkoper een overname mee-financiert biedt voor zowel koper als verkoper een aantrekkelijk alternatief. Koper betaalt een acceptabele en marktconforme rente en krijgt de volledige zeggenschap over de onderneming. Verkoper zal er voor moeten waken dat zij voldoende zekerheden bedingt en dat zij zich regelmatig kan vergewissen van de financiële toestand van de verkochte onderneming.

Henk Brat, Vestius Advocaten

Henk Brat is partner bij Vestius Advocaten. Henk richt zich op M&A-trajecten, geschillenbeslechting en (complexe) onderhandelingen binnen ondernemingen. Hij treedt op voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en investeerders.

artikel delen