Obligatie-emissies aantrekkelijk financieringsalternatief

August 9, 2013

In een tijd dat ondernemingen (en ondernemers) steeds meer met elkaar in concurrentie zijn om bancaire financiering te verkrijgen, beginnen alternatieven voor de bank vorm te krijgen.

Er zijn tal van nieuwe initiatieven om de banenmotor van Nederland van kapitaal te voorzien. Denk hierbij aan initiatieven als crowdfunding, leningenfondsen, kredietunies en MKB-obligaties. Kortom, het bruist van de initiatieven.

Obligaties

Voorheen waren het voornamelijk grote ondernemingen die gebruik maakten van de effectenmarkt om in hun financieringsbehoefte te voorzien. Organisaties die 'effectenmarkten' exploiteren - de beurzen - zien nu ook een rol voor henzelf weggelegd in de financiering van het MKB. Er worden speciale segmenten geïntroduceerd gericht op MKB-bedrijven. Op deze segmenten worden niet alleen aandelen, maar ook obligaties (verhandelbare leningen) uitgegeven door MKB-ondernemingen, verhandeld door beleggers.

In Duitsland is een segment van Mittelstand Bonds ontstaan. Dit zijn MKB-bedrijven die via obligatie-emissies (gedeeltelijk) in hun financieringsbehoefte voorzien. Tientallen ondernemingen hebben in Duitsland reeds de stap gemaakt naar obligatie-emissies. In Nederland was dit tot voor kort beperkt. Echter, wij ervaren dat steeds meer MKB-ondernemingen de stap naar de kapitaalmarkt overwegen. Zelf zijn wij zeer recent betrokken geweest bij een obligatie emissie van een Nederlandse onderneming die additioneel kapitaal nodig had voor haar (internationale) groeistrategie.

Obligaties

Onder invloed van nieuwe regelgeving zijn banken minder snel geneigd om financieringen van vijf jaar of langer te verstrekken. Obligaties kunnen hier een uitkomst bieden door wel de mogelijkheid te bieden van langere looptijden. Obligatieleningen zijn vaak voorzien van minder (strenge) convenanten, vergeleken met bancaire financieringen.

In combinatie met de mogelijkheid om de obligatie bij einde looptijd in zijn geheel af te lossen, zorgt dit voor rust bij de onderneming. Strakke convenanten en aflossingsschema’s drukken niet op de onderneming en de ondernemer kan zo meer tijd besteden aan het doen waar hij goed in is: ondernemen.

Nog een ander voordeel van een obligatielening kan zijn dat de concurrentie onder financiers wordt vergroot. Dat kan mogelijk leiden tot competitievere tarieven voor de ondernemer. Kortom, obligaties worden in toenemende mate interessant voor het MKB.

artikel delen